Varför ska våra barn förlora på förhand?

Debattörerna: Ni har svikit alla oss som bor i Järvaområdet, politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi hoppas att våldet inte ska begränsa invånarnas rörelsefrihet, men tyvärr är otrygghetskänslan högre här än andra stadsdelar i Stockholm om man ser till Stockholms trygghetsindex, skriver debattörerna.
Vi hoppas att våldet inte ska begränsa invånarnas rörelsefrihet, men tyvärr är otrygghetskänslan högre här än andra stadsdelar i Stockholm om man ser till Stockholms trygghetsindex, skriver debattörerna.

DEBATT. Verkligheten i Järvaområdet är skrämmande jämfört med andra områden i landet. Vi som bott här en längre tid upplever att utvecklingen gått åt fel håll i decennier. Varken makthavarna på riksnivå eller i Stockholm sätter in nödvändiga åtgärder för att få bukt med den mångfacetterade problematik som sker i utsatta områden som Rinkeby. Enligt BRÅ sker mer än tio procent av alla mord i Sverige bara i Järvaområdet.

Vi Järvabor känner oss oroliga för våra barn som leker ute på gårdarna i en sådan miljö – trygghetskänslan i vårt området har försämrats markant. Våldsbrott i offentlig miljö är ett återkommande problem i Rinkeby – och våra samhällsansvariga har inte lyckats att sätta stoppa på det ungdomsrelaterade våldet.

Vi hoppas att våldet inte ska begränsa invånarnas rörelsefrihet, men tyvärr är otrygghetskänslan högre här än andra stadsdelar i Stockholm om man ser till Stockholms trygghetsindex.

Ett flertal skötsamma medborgare här har uttryckt sitt missnöje över att våra makthavare inte gjort tillräckligt mycket kring trygghetsfrågor och förebyggandet av kriminalitet. Utbildningen för våra unga har blivit sämre och arbetslösheten har ökat i området. 

Trots att det är valår har ingen av makthavarna i regeringen eller de ansvariga i Stockholms stad kommit med konkreta förslag för en långsiktig lösning. 

För oss är det på riktigt. Föräldrar känner sig oroliga för att deras barn kan bli offer för skottlossningar eller för den konstanta narkotikaförsäljningen som också sker här i området. En del vill flytta men har inte råd.

Den stadsdel de vill lämna, Rinkeby, har rustats ner under lång tid och hamnat helt i marginalen sedan institutioner som kommunen, Arbetsförmedlingen, Polisen, Försäkringskassan och Nordea flyttade härifrån. Och när DO, Diskrimineringsombudsmannen, ville flytta hit stoppades det av ansvarig minister Alice Bah Kuhnke, med motiveringen att myndigheten inte skulle vara tillräckligt tillgänglig för allmänheten om den hamnade här.

I Socialtjänstlagen står det att barn i Sverige ska växa upp med samma livsvillkor oavsett var de bor, men fram till det att makthavarna i Stockholms stad rustat upp förorterna kommer barnen som växer upp här inte ha samma villkor som de barn som växer upp exempelvis på Södermalm i Stockholms innerstad. Hur ska de barnen kunna konkurrera om jobb eller platser på högskolan med dem som växer upp med socioekonomiskt starka föräldrar? I stället riskerar de att ärva sina föräldrars sociala och ekonomiska status.

Vi efterlyser fler satsningar och bättre fördelning av samhällsresurser så att vi kan satsa på att förebygga kriminalitet bland ungdomar och gå in tidigt när man märker avvikande beteende som ogiltig frånvaro i skolan, oprovocerade slagsmål, snatteri, låg motivation i skolan och fallande skolresultat. 


I Rinkebyskolan får nästan 35 procent av niondeklassarna inte fullständiga betyg. I en rapport om segregationen i skolan beskriver forskaren Anders Trumberg att utbildningmönstret i utsatta områden närmar sig botten när det gäller ojämlikhet i skolan.

Inför valet 2014 sa makthavarna att man ville bryta trenden genom att förstärka skolan i området men tyvärr visar inga skolresultat i förorterna någon positiv effekt av detta än. När ungdomarna går ut skolan utan att vara kvalificerade till gymnasiet försvårar det deras utveckling i samhället. 

Och dåliga skolresultat i kombination med en dålig framtidstro är en av många faktorer som skapat ungdomsgängen. 

Samhällets struktur i dag underlättar för infödda svenskar att skaffa viktiga samhällspositioner som leder till en ordnad tillvaro medan andra är i en på förhand icke lottad grupp utan bra framtidsutsikter. Det är uppenbart att det råder socioekonomiska klyftor mellan invandrarbarn och infödda svenska barn som påverkar barnens framtidsutsiker. Men varför ska de barnen förlora på förhand?  


Kahin Ahmed
Abdullahi Abdisalam
Fowsiya Said
Dahir Kahiye


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE