Glasögon-frågan har fallit mellan stolarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från Majblomman om barn med funktionshinder

Jan-Peter Strömgren, HRF, och Anna Kain Wyatt, UH, har missuppfattat min debattartikel om barns rätt till glasögon rejält. Självklart ställer Majblomman inte barn med olika funktionsnedsättningar emot varandra.

Däremot vill vi jämställa alla kategorier med behov av hjälpmedel, och vi kan konstatera att barn med synfel i många år har haft låg politisk prioritet. De många enskilda ansökningar vi får in påvisar ett strukturellt problem, vilket våra kartläggningar bland svenska kommuner och landsting bekräftar. Barn med synfel kan i princip bli sittande helt utan hjälpmedel i vissa delar av landet. Det är tämligen unikt.

Vi känner givetvis till att det finna barn med hörselskador som inte får rätt hjälpmedel. Vi hjälper även dem när samhället sviker, och vi är självklart lika kritiska när de kommer i kläm. Däremot har vi inte kunnat konstatera att barns hörselhjälpmedel reducerats till en icke-fråga. Majblomman har valt att lyfta frågan om glasögon till barn med synfel när den hamnat mellan stolarna inom handikapprörelsen och på den politiska arenan. Det betyder inte att vi vänder några barn ryggen.

Lena Holm

Generalsekreterare Majblomman

Publisert: