Debatt

Femens aktion är ovärdig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Katolska kyrkan: Sexuella protestaktioner är vanhelgande

Tumult utbröt i Katolska domkyrkan i Stockholm på torsdagen när den feministiska gruppen Femen genomförde en barbröstad aktion.

När en protestaktion med sexuella inslag äger rum i en kyrka när församlingen firar mässa skapar det stor sorg och upprördhet.

I den katolska traditionen är mässan ett heligt sakrament, där vi lyssnar till Guds ord och tar emot Gud själv. I varje katolsk kyrka finns ett tabernakel, ofta med ett litet rött ljus eller en lampa, där det vigda brödet förvaras.

Kyrkan är ett heligt rum just för att Gud själv är närvarande. Många söker sig regelbundet till en kyrka även utanför gudstjänsttid för en stunds bön, eller en stund i egna tankar. Därför gör det särskilt ont att se en kyrka vanhelgas och utnyttjas för andra syften. Tyvärr sker det övergrepp mot katolska kyrkor här i Sverige och nu. En brand i S:t Botvids kyrka i Fittja söder om Stockholm. Vanhelgandet och förstörelsen av en Mariastaty i Linköping. Ännu ett exempel på vanhelgande av sakrala rum finns i katolska domkyrkans närhet: målade hakkors på moskén på Söder i Stockholm.

De många trosgemenskaperna har mycket att bidra med till det mångreligiösa och mångkulturella samhället. I vårt samhälle som beskriver sig självt som en mångfald är det nödvändigt med tid och plats för samtal om de viktiga frågorna.

Detta gäller i synnerhet frågan om livet självt och om den grundläggande mänskliga rättigheten – rätten till liv.

Just därför att vi vet att många av dessa frågor är svåra i de många olika situationer som uppkommer på vår väg, så måste vi samla alla goda krafter för samtala med varandra och berätta om erfarenheter, om utgångspunkter, och om varför vi resonerar som vi gör.

Om vi är övertygade om människans unika värde och alla människors lika värde, så måste vi också kunna ge varandra svar på vari detta värde består, vad det är som utgör detta värde. Utifrån detta kan vi sen tala om livets början och livets slut. Det som kan se ut som små minoriteter här i Sverige har inte sällan ett betydligt större sammanhang och en större erfarenhet att ösa ur än vad som syns på ytan.

Och ser man bara på ytan så är risken stor att man talar om varandra i fördomar och att man kan landa i både osaklighet och fientlighet till det som synes främmande.

En protestaktion som den som utfördes i katolska Domkyrkan i Stockholm leder sällan – om någonsin - till dialog. Istället för att tillsammans ge uttryck för ett samhälle som uppskattar mångfald och som kan samtala också om de svåra frågorna, så väljer man ett sätt som förnedrar, kränker och vanhelgar.

Så oerhört ovärdigt.

Fredrik Emanuelson

.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet