Människor ska röra sig fritt – inte oseriösa företag

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ulvskog och Danielsson svarar Hökmark om den fria rörligheten i EU

Gunnar Hökmark gillar inte fackliga rättigheter. Det har alltid varit kärnan i hans varumärke. Hans angrepp på oss i Aftonbladet följer samma moderata mall. Det är självfallet inte de arbetstagare som söker sig till Sverige för att försörja sina familjer och bidra till samhället som är problemet. Problemet är de oseriösa och ibland kriminella företag som utnyttjar denna arbetskraft för att dumpa löner och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad. Problemet bottnar även i EU-rättens diskriminering av arbetstagare och begränsning av fackliga fri- och rättigheter.

Till stöd för sin argumentation hänvisar Gunnar Hökmark till en EU-studie som slår fast att européer som flyttar från ett EU-land till ett annat bidrar positivt till den ekonomiska utvecklingen. Detta är en okontroversiell ståndpunkt i svensk politik. Det finns dock en oroande trend bland politiska företrädare i EU där bland annat Fredrik Reinfeldts brittiske kollega David Cameron spelar på människors oro att förlora jobb och välfärd. Det är bra att Hökmark markerar mot detta, men det är inte seriöst att anklaga Socialdemokraterna för en debatt som förs av konservativa britter.

Vi socialdemokrater står upp för allas rätt till lika lön för lika arbete, oavsett nationalitet. På svenska arbetsplatser ska arbetstagarna behandlas lika och svenska kollektivavtal gälla. Det leder till en hållbar samhällsutveckling och konkurrenskraft. EU-rätten är tydlig vad som gäller när arbetstagare flyttar till ett annat medlemsland för att arbeta. Då är det likabehandling som gäller. Men när de av sin arbetsgivare i hemlandet skickas till ett annat EU-land för att utföra ett tillfälligt jobb, då är det inte på samma villkor och löner som för inhemska arbetstagare.

Det är detta EU som Gunnar Hökmark står upp för. Det är ett EU som har skapat en marknad där företagen fritt kan sko sig på människors utsatthet. Det är ett EU där löntagarna måste tävla om jobben genom sämre arbetsvillkor och lägre löner.

Om inget görs kommer bransch efter bransch att drabbas av underbudskonkurrens. Vi ser det redan i transport- och i byggbranschen där arbetare förlorar jobbet och seriösa företag går omkull. Inte på grund av bristande kunskap eller kompetens utan på grund av en osund konkurrens. 

Socialdemokraterna går till val den 25 maj för ordning och reda på svensk och europeisk arbetsmarknad. EU måste garantera arbetstagarnas rätt till likvärdiga löner och arbetsvillkor, oavsett nationalitet. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen måste gå före företagens vinstintressen. Det sociala protokoll som Gunnar Hökmark förfasar sig över kommer inte att begränsa möjligheten för människor att flytta inom EU. Det är inte människors fria rörlighet som ska upphöra utan det är det ansvarslösa företagandets tid som är förbi.

Marita Ulvskog

Europaparlamentariker (S)

Johan Danielsson

Kandidat till Europaparlamentet (S)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN