Vattenfalls vinstjakt ödelägger vår lilla by

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tysk borgmästare: Företaget offrar oss för ett nytt dagbrott för brunkol

Ett månlandskap Att bryta brunkol är en av de mest klimatskadliga formerna av energiutvinning, skriver dagens debattör och hoppas på att Vattenfall i stället satsar på klimatvänliga alternativ. Bilden är från dagbrottet Welzow-Süd I, bara ett par kilometer norr om Proschim.
Ett månlandskap Att bryta brunkol är en av de mest klimatskadliga formerna av energiutvinning, skriver dagens debattör och hoppas på att Vattenfall i stället satsar på klimatvänliga alternativ. Bilden är från dagbrottet Welzow-Süd I, bara ett par kilometer norr om Proschim.

På tyska betyder ordet kohle både kol och pengar. Dubbel­betydelsen är en passande sammanfattning av det som präglar den svenska energijätten Vattenfalls jakt på snabba vinster. Vattenfalls avkastningshunger innebär nämligen enorma satsningar på kolkraft, med långtgående konsekvenser för både klimatet, miljön och de samhällen som ­lever i anslutning till brunkolsbrotten i östra Tyskland. Det handlar om levnadsöden, samhällen och byar som tillintetgörs när brytningen rycker fram. Inte en enda gång har vi som bor i de samhällen som riskerar att försvinna tillfrågats om vi vill ge upp vår hembygd och våra liv.

Hämningslöst förstörs livet för människor medan hundratals hektar skog och åkrar förvandlas till döda månlandskap, för en av de mest klimatskadliga formerna av energiutvinning.

Ett förändrat klimat påverkar alla, men för oss som berörs ­direkt av brunkolsbrytningen är det värsta inte bara att våra byar förvandlas till krigszoner, utan att det som generationer med människor skapat och kallar för hembygd försvinner för alltid. Endast människor som drabbats eller fördrivs från sina byar kan känna och förstå vad som försiggår i det som brukar beskrivas som den civiliserade världen i hjärtat av Europa. Vilken tids­ålder lever vi egentligen i?

Vi som undrar är de berörda i byn Proschim. Även för vår by, oss invånare och våra egen­domar, planerar Vattenfall ett brunkolsfärgat öde med endast vinstmaximering för ögonen. I vår by bedrivs ett långsiktigt jordbruk och förnybara energier i form av en biogasanläggning, solceller på tak, vindkraftsanläggningar samt många hushåll med förnybara värmeanläggningar, vilket gör att vi producerar betydligt mer ren energi än vad vi använder. Allt detta ska offras för det nya dagbrottet Welzow II. Dagbrottet Welzow-Süd I har redan slukat flera byar. Det förflutna ska röjas bort av framtiden. Mot den bakgrunden blir det planerade nya dagbrottet Welzow II ännu absurdare.

Harmonin på orten och männi­skornas samvaro påverkas och förstörs medvetet stegvis under åratal. Genom strategiska åtgärder och påverkan ska människor bearbetas så att de till slut resignerar. Inte sällan kapsejsar hela familjer i sådana processer. Ett tillstånd av rädsla och brist på utvägar ska bryta ner motståndarna. Vattenfall kallar det för ”social acceptans”.

Vem ställer frågan om de mänskliga rättigheterna? Som invånare i en region där ohållbar energi får konkreta, destruktiva konsekvenser sätter invånarna i Proschim sitt hopp till att Vatten­fall följer ord med handling och inte bara framhäver den hållbara utvecklingen i reklam och målbeskrivningar.

Kommer det svenska, statliga energiföretaget ta nya vägar för att satsa för framtiden, på hållbara energiutvinningsalternativ och en utfasning av de fossila energibärarna?

Det finns många alternativ till brunkol, och det är hög tid att använda dem på riktigt. Vår vädjan till Vattenfall i Sverige är att ta med dotterbolaget Vattenfall Tyskland på vägen mot fram­tiden. Vi vill inte fortsätta vara offer för kolet. Ingen ger en ­koncern rätt att behandla männi­skor, deras egendom och naturen på ett sådant här sätt.

Dagbrotten har skapat för mycket lidande i det förflutna, och kommande generationer kommer att svära över dagens beslutsfattares handlingar. Därför vill vi rikta ett rop på hjälp till Sverige: låt inte er gemensamt ägda energikoncern öppna något nytt dagbrott, utan förmå dem i stället satsa på energi­utvinning för en klimatvänlig och mänsklig framtid.

Petra Rösch

Borgmästare, Proschim

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN