Debatt

Satsa på fisk – inte fler båtar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Isabella Lövin (MP): Ska Europaparlamentet snabba på eller bromsa globala miljöarbetet?

Tidigare i år togs ett stort steg framåt för våra hav. Europaparlamentet och ministerrådet enades om en helt ny fiskeripolitik som börjar gälla nästa år. Äntligen får vi ett förbud för överfiske, ett stopp för dumpning av död fisk till havs och strängare villkor i EU:s fiskeriavtal med tredje land.

På onsdag röstar parlamentet om den budget som hör ihop med fiskereformen: havs- och fiskefonden, som ska fördela cirka sju miljarder kronor per år under sju år. Jag hoppas nu att budgeten verkligen ska stödja ambitionerna i den nya fiskeripolitiken, så att den inte bara blir en reform på papper.

Under många år har en stor del av pengarna gått till att öka flottans kapacitet att fånga fisk. Miljöpartiet vill istället att budgeten ska hjälpa till att öka mängden fisk i havet, vilket vi kan göra genom att investera mer i forskning så att vi får bättre kunskap om tillståndet för fiskbestånden.

Alla tjänar på att fiskekvoter kan sättas utifrån kunskap istället för gissningar. Pengar bör också gå till kontroll så att den nya fiskeripolitiken verkligen genomförs, och så att de som följer reglerna inte missgynnas.

Omställningen till mer selektiva redskap bör också få stöd, så att oönskad fisk kan stanna i havet istället för att fångas och tas i land till ingen nytta när det nya förbudet mot dumpning träder i kraft.

Tyvärr finns det fortfarande politiker som vill gå i motsatt riktning. I en första omröstning i fiskeutskottet i parlamentet lyckades de två största grupperna (socialister och konservativa) driva igenom att skattepengar åter ska kunna gå till att bygga nya fartyg. Denna typ av stöd togs bort ur EU:s fiskebudget 2002 eftersom det finns för många fartyg i förhållande till mängden fisk.

De två största grupperna (som tillsammans har egen majoritet) ville också ge pengar till nya motorer och att man ska kunna få upp till 100 000 euro för att skriva över ett fiskeföretag från en person till en annan utan någon annan motprestation.

Allt detta skulle inte bara öka trycket på fiskbestånd i Europa, utan skulle också få globala effekter. Det EU gör på hemmaplan styr hur EU agerar internationellt i organisationer som WTO och FN. Om EU åter börjar ge skattepengar till att bygga fartyg kommer det att betyda en stor käpp i hjulet för det globala arbetet av avskaffa miljöskadliga subventioner av denna typ.

Vi har alltså tydliga alternativ. Ska Europa investera i fisk eller båtar? Ska Europa snabba på eller bromsa det globala miljöarbetet?

Det är tråkigt att Europaparlamentet står inför det möjliga scenariot att svänga helt i fiskefrågan på mindre än ett år. Men jag hoppas fortfarande att en majoritet av kolleger inför onsdagens omröstning ska inse det ohållbara i de förslag som ligger på bordet. Att investera skattepengar i nya båtar när haven är utfiskade, och Europa dessutom befinner sig i en djup ekonomisk kris, kan inte vara försvarbart för någon politisk grupp.

Vi gröna stödjer nu ett motförslag som innebär att en mindre del av budgeten istället för nybyggnationsstöd ska kunna finansiera praktikplatser i den småskaliga fiskesektorn och utbildning i hållbart fiske för ungdomar. Vi tror att kolleger från Spanien, Grekland och Italien, där ungdomsarbetslösheten är uppe i skyhöga 50 procent, kommer att stödja detta förslag när valet blir tydligt: pengar till båtar eller pengar till ungdomar? Mer båtar eller mer fisk?

Därför tror jag också att parlamentet kommer att stå för en hyfsat förnuftig linje 23 oktober. Vi har inte råd att sjabbla bort den här chansen att hjälpa den nya fiskepolitiken på traven.

Isabella Lövin (MP)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt