Debatt

Hatt: Vi levererar grön omställning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Åsa Romsons påstår att regeringen skulle missgynna förnybar energi till förmån för kärnkraft.

Det är ett påstående helt taget ur luften, utan stöd i verkligheten.

Sanningen är att Sverige med Alliansens klimat- och energiöverenskommelse gått från politisk centralplanering i energipolitiken, till tydliga och hållbara spelregler. Denna tydliga politik gör att marknadens aktörer nu själva väljer att investera stort i förnybar energi.

När Centerpartiet och Alliansen tillträdde 2006 var andelen förnybar energi i Sverige 42,7 procent. Fem år senare är andelen förnybar energi nästan 50 procent. På samma tid har elen från vindkraft ökat närmare sju gånger om, och elproduktionen från biobränslen med hela femtio procent. 56 procent av all el i Sverige är idag förnybar.

Omställningen till ett förnybart energisystem är tydlig. Det sker därför att Centerpartiet och Alliansen höjt ambitionsnivån i det gröna elcertifikatssystemet, knutit samman Norge och Sverige i en gemensam elcertifikatsmarknad, och ökat satsningen på energiforskning.

Dessutom görs riktade satsningar till biogas och solel. Ingen av dessa satsningar har MP stött.

Allt detta minskar beroendet av storskaliga energikällor, som kärnkraft och vattenkraft, stärker vår försörjningstrygghet och ökar andelen förnybar energi.

Det är inget fel på MP:s ambitioner, men när det kommer till verkliga resultat står sig MP slätt mot Centerpartiet, som levererar grön omställning i praktiken.

Anna-Karin Hatt C it- och energiminister

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt