Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Lev upp till fredspriset, EU – en miljon européer saknar rent vatten

I dag gratulerar vi EU till Nobels fredspris. EU visar att när människor bestämmer sig för att samarbeta istället för att strida kan den viljan skapa helt nya förutsättningar för utveckling.

Men trots att EU har kommit långt när det gäller demokratisk och social utveckling så har man inte tagit itu med den mest grundläggande rättighetsfrågan för liv och fred: rätten till rent vatten och sanitet. I dag saknar 1 miljon invånare i Europa tillgång till rent vatten, 8 miljoner saknar tillgång till sanitet. De europeiska facken för offentliganställda samlas nu i ett initiativ för att rent vatten och sanitet ska vara en mänsklig rättighet.

I Bulgarien, Moldavien och Rumänien kan vattnet vara av så dålig kvalitet att det ger permanenta skador hos dem som dricker det. I Slovenien bor många romer i segregerade bosättningar där Amnesty International dokumenterat att familjer har tillgång till mindre vatten än vad som räknas som minimum i humanitära kriser. Stora delar av Europa hotas av betydligt större vattenbrist till följd av klimatförändringar. Dessa utmaningar kräver att de europeiska regeringarna visar politiskt mod och samarbete över gränserna. Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten.

Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till rent vatten. Varje dag dör 4000 barn i diarrésjukdomar till följd av brist på rent vatten. Det är relativt enkelt att förhindra. Och det lönar sig. När man använder bistånd till att investera i rent vatten och sanitet leder det till ökade statsinkomster då människor är mindre sjuka och istället kan arbeta.

Vi samlas nu i ett europeiskt medborgarinitiativ för att rent vatten och sanitet ska vara en mänsklig rättighet. Det är ett helt nytt sätt för medborgare att påverka EU och är möjligt sedan i april i år. Om minst en miljon människor i minst sju av EU:s medlemsstater skriver under, måste EU-kommissionen ta ställning till våra förslag. Right2Water kan bli det första medborgarinitiativet som lyfts av EU-kommissionen någonsin – vi har nu tillsammans möjlighet att skriva historia i mänsklighetens utveckling.

Right2Water är ett medborgarinitiativ som kräver:

Vatten och sanitet garanteras för alla i EU.

Mänskliga rättigheter före marknadsintressen: Vatten ska inte avregleras.

Tillgång till vatten och sanitet för alla i hela världen.

De svenska fackförbunden för offentliganställda ska samla in minst 150 000 namnunderskrifter. Vi gör detta av tre skäl:

För det första måste vi som har fått turen att leva i priviligierade länder ta vårt ansvar för att människor över hela världen får rätt till rent vatten och sanitet. Med EU:s fokus på rätten till rent vatten och sanitet i internationella relationer kan vi åstadkomma stora förändringar.

För det andra så vill vi stärka medborgarnas makt i Europa. Medborgarinitiativ är ytterligare ett verktyg för oss att åstadkomma detta och vi vill visa makten i Bryssel att vi är många som vill vara med och bestämma dagordningen i EU.

För det tredje är det skamligt att världens mest utvecklade länder i Europa inte ser till att alla invånare i EU har tillgång till den allra mest grundläggande förutsättningen för ett friskt och värdigt liv – nämligen rent vatten och sanitet.

Nu är det dags för EU att bli en fredsrörelse även för morgondagen. Alla invånare i EU-länder kan  vara med och påverka för rent vatten genom att skriva under det första medborgarinitiativet.

Annelie Nordström,

ordförande Kommunal

Annika Strandhäll,

ordförande Vision

Britta Lejon,

ordförande ST

Jan Rudén,

ordförande SEKO

Lars Lindgren,

ordförande Svenska Transportarbetareförbundet

Heike Erkers,

ordförande Akademikerförbundet SSR

Sineva Ribeiro,

ordförande Vårdförbundet

Publicerad: