Debatt

Syftet med Reva är en mer effektiv avvisningsprocess

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gunnar Axén (M): Missförstånd att det skulle ligga nya lagar bakom projektet

De senaste dagarna har det florerat en del missförstånd i media angående det samarbetsprojekt som i dag finns mellan Migrationsverket, polisen och kriminalvården, det så kallade Reva-projektet (Rättsäkert och Effektivt Verkställighetsarbete). Det senaste exemplet i raden är den debattartikel som undertecknats av ett större antal kulturarbetare med fler. Låt mig därför peka på och kommentera vissa faktafel i denna artikel.

Författarna skriver att svensk polis utbildas i inre gränskontroll inom ramen för Reva-projektet. Sanningen är att polisen under lång tid, även långt innan Reva, bedrivit inre gränskontroller vilket regleras i utlänningslagen. Kontroller både är och ska vara en del i det vardagliga polisarbetet.

Författarna svartmålar Reva-projektet genom att utmåla det som om projektet initierat nya lagar inom området. Vilket naturligtvis inte är sant, Reva-projektet är ett samarbete mellan dessa tre myndigheter i syfte att underlätta och effektivisera det administrativa arbetet bakom av- och utvisningsprocesser. Med andra ord att effektivisera handläggningsprocesserna för den här typen av ärenden och inte att utveckla eller tillämpa ny lagstiftning.

Polisen är ansvarig för att tolka gällande lagar och regelverk som finns på plats inom ramen för bland annat utlänningslagen och därefter vidta lämpliga åtgärder. Från politiskt håll måste vi ha förtroende för att myndigheterna på bästa sätt sköter det arbete som regering och riksdag ålagt dem, och det är inte vår sak att recensera myndigheters val av arbetsformer. Naturligtvis måste polisen hålla sig inom ramen för nämnda regelverk och även respektera andra lagar om till exempel diskriminering, jämställdhet och kränkande handlingar.

Sverige har en rättssäker, och politiskt opåverkbar, asylprocess. När Migrationsverket, och sedan i många fall en migrationsdomstol, tar ett beslut i ett asylärende är det ett myndighetsbeslut som inom sinom tid vinner laga kraft. Antingen får personen i fråga stanna i Sverige eller så bedöms man inte ha tillräckliga skyddsskäl och därmed är man också skyldig att lämna landet.

Sverige är ett av de länder i Europa som tar störst ansvar för att ge människor på flykt skydd. Vi har en generös och human asylpolitik, men om vi ska kunna slå vakt om den krävs det att beslut respekteras och att ett ja eller ett nej till en ansökan även gör skillnad i praktiken.

Människor som kommit till Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd eller som stannat kvar trots ett avslagsbeslut vistas illegalt i landet och riskerar att hamna i svåra situationer då deras försörjning blir allt annat än lätt. De riskerar att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare eller drivas till prostitution eller brottslig verksamhet för att försörja sig.

Vårt samhälle bygger på att människor respekterar svensk lagstiftning och det är polisens yttersta uppgift att se till att så sker. Om det är så att de som kritiserar polisens arbete egentligen är för en fri och oreglerad invandring, så vore det bättre att de i så fall öppet deklarerade detta istället för att argumentera för att svensk lag inte ska respekteras.

Gunnar Axén (M)

Ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik