ÅSIKT

Kommunal: Ägarform spelar ingen roll – all omsorg går på knäna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Staten måste skjuta till pengar, ge riktlinjer – och avskaffa LOV

Annelie Nordström

Julen kan innebära tid med familjen, tända ljus, skinksmörgås med senap och sällskapsspel med släkten. Men för många av medlemmarna i Kommunal innebär det arbete när andra är lediga. På äldreboenden och i hemtjänsten är undersköterskorna i tjänst dag som natt, vardag som helg. För många äldre och sjuka kan det betyda att det ändå finns glädjeämnen i en helg som kan vara väldigt ensam för den som inte har tindrande barn och julklappshögar att omge sig med. Omsorg kan vara så mycket. Omsorg kan vara rena kläder, ett tröstande ord, en julvisa från förr eller att någon hjälper dig att mata katten när du själv inte kan längre. Omsorg är det som får stryka på foten när det inte finns tillräckligt mycket personal och resurser. 

Vintern 2012 präglades av vårdskandaler. I medierna tonade bilden av den giriga riskkapitalisten som väger blöjor för att spara tusenlappar att lägga på hög i något skatteparadis fram. För många innebar händelserna på Koppargården ett brutalt uppvaknande, men för oss i Kommunal kom de inte som någon överraskning.

Vi har under många års tid larmat om situationen i äldreomsorgen, om den ökade prispressen och de minskade resurserna som gör att kvaliteten sjunker. Om minskad bemanning och försämrade arbetsvillkor, och om en vårdpersonal som töjer och töjer på sig för att kunna erbjuda en värdig omsorg till våra äldre. Den bilden gäller hela äldreomsorgen, inte bara den som drivs av privata aktörer.

Kommunal lanserade före jul delar av en färsk medlemsundersökning. Totalt har vi intervjuat nästan 10 000 medlemmar, både privat- och offentligt anställda inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Det som redovisas i den här rapporten är medlemmarnas syn på äldreomsorgens kvalitet utifrån bemanning och utförare. Resten av studien kommer vi att presentera i början av 2013.

Medlemsundersökningen ger en dyster bild. Bemanningen inom äldreomsorgen är så låg att det allvarligt hotar omsorgens kvalitet och de äldres säkerhet. Personalen hinner inte ta rast. Än mindre se och känna efter vad 92-åriga Edith verkligen skulle vilja göra den här juldagens eftermiddag. Kanske ha någon att äta kalvsylta med? Istället räknas ett besök i hur många minuter det tar att lämna en matlåda med eller utan samtal.

Medlemsundersökningen visar ett starkt stöd för vår analys av vad som är det stora problemet i välfärden: De bristande resurserna, det bristande ansvaret i politiken och den bristande bemanningen. Kommunals medlemmar, vardagshjältarna, som finns där i välfärden, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Även på julafton. De gör allt de kan. De vet, precis som Karl-Bertil Jonsson, att ett väl utfört arbete är den grund varpå samhället vilar. Men de måste få möjlighet att göra ett gott arbete. Därför föreslår Kommunal: 

Radikalt utökade resurser i form av ökade statsbidrag.

Bemanningsregler genom lag och statliga riktlinjer för olika verksamhetstyper kring personaltäthet, utbildning/kompetens samt arbetsvillkor.

Bemanningsreglerna ska gälla både offentligt drivna och enskilt drivna verksamheter.

Ett utökat politiskt ansvarstagande där LOV avskaffas. Kommunerna ska även fortsättningsvis kunna erbjuda fler alternativ, både offentligt och privat drivna. Genom att vi kompletterar ett avskaffande av LOV med en förstärkning av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) säkerställer vi att de alternativ som erbjuds medborgarna har god kvalitet.

Annelie Nordström