Upp till kamp för välfärd utan vinst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Våra gemensamma tillgångar plundras under parollen "valfrihet"

SOM-institutets undersökning nyligen visar återigen att en överväldigande majoritet av det svenska folket – till och med en klar majoritet av Moderaternas väljare – vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Eftersom inte ens den socialdemokratiska partikongressen lyckats ta ett klart och tydligt beslut i linje med detta är det inför årets 1 maj uppenbart att en massiv folklig opinionsbildning måste skapas för att öka trycket på samtliga politiska partier inför nästa års val. Vi börjar därför redan nu på 1 maj med förberedelserna för en landsomfattande aktionsdag den 21 september.

Under mer än tjugo års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd "välfärd". Under paroller som ”valfrihet” och ”försvara välfärdens kärna” plundras våra gemensamma tillgångar. Skattesänkningar som först och främst gynnat de rikas och välbeställdas privata konsumtion underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.

Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i uppbyggandet av en generell och relativt jämlik välfärd har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Samhället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor.

Det får vara nog nu, av nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift av vård, skola och omsorg! Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov och inte för vinstdrivna bolag.

Rätten till en demokratisk och jämlik välfärd för alla - den ståndpunkten omfattas av en stor folkmajoritet. Därför samlas vi över hela Sverige till en landsomfattande manifestationsdag för välfärden den 21 september, knappt ett år före valet. Personal och brukare inom vården och omsorgen, lärare och elever från skolans värld, engagerade och allmänhet manifesterar genom demonstrationer, möten, gatuteatrar, konserter, utställningar och aktioner på sina orter i en gemensam folkkampanj för en god och jämlik välfärd.

Manifestationsdagen byggs nu upp genom kontakter mellan personal- och brukargrupper, fackföreningar, folkrörelser och nätverk över hela landet. Lokala initiativ förbereds och samordnas, liksom en stor manifestation i Stockholm.

Undertecknade uppmanar härmed alla, organisationer och enskilda, att delta i skapandet av en bred och landsomfattande folkkampanj för välfärden med ett klart budskap till politikerna ett år före valet.

Nej till vinst i välfärden!

Stoppa nedskärningarna!

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

Sanna Tefke, vårdbiträde

Theo Bodin, läkare

My Morin, sjuksköterska

Göran Gustavsson, skötare

Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd

Sten Axelsson Fisk, läkarstuderande

Jenny Wrangborg, poet

Johan Ehrenberg, chefredaktör

Lina Westerlund, lärarstudent

Håkan Blomqvist, historiker

Kajsa Ekis Ekman, författare

Mikael Wiehe, musiker

Mehrnosh Shafiee, sjuksköterska

Bengt Silfverstrand, fd riksdagsledamot

Afsaneh Vahdat, socialarbetare

Kevin Thompson, undersköterska

Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot

Jessica Moya, lagerarbetare

Jan Hammarlund, musiker

Maria Sundvall, läkare

Stefan Sundström, musiker

Gösta Torstensson, skötare

Barbara Brädefors, fd lärare

Bilbo Göransson, barnskötare

Lilian Berglund Wallin, fd rektor och undervisningsråd

Peter Boström, bussförare

Kjell Östberg, professor

Hanna Thomé, kommunalråd

Jan-Olov Carlsson, bilarbetare

Mona Fridlund, undersköterska

Hasse Nilsson, fd lärare

Lovisa Kasström, läkare

Gunnar Westin, brevbärare

Ann Charlotte Redman, sjuksköterska

Wellington Ikuobase, livsmedelsarbetare

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot

Ronny Eriksson, artist

Peter Emsheimer, universitetslektor

Martina Nilsson, kommunalråd

Jan-Erik Gustavsson, docent

Birgitta Sevefjord, landstingsfulmäktigeledamot

Peter Lorenzon, pensionär

Nina Eriksson, socialsekreterare

Daniel Wolski, studerande

Arne Johansson, redaktör

Publisert: