Släng ut Rumänien ur vår partigrupp i EU

Debattören: S kan inte se mellan fingrarna när ett parti inskränker grundläggande rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rumänien gör nu länder som Ungern och Polen sällskap på listan över medlemsstater som agerar i strid med EU:s grundläggande värderingar, skriver Philip Botström.
Rumänien gör nu länder som Ungern och Polen sällskap på listan över medlemsstater som agerar i strid med EU:s grundläggande värderingar, skriver Philip Botström.

DEBATT. Socialdemokrater i Europaparlamentet talar varmt om minoriteters rättigheter.
Samtidigt delar de partigrupp med ett parti som förtrycker sin egen befolkning.  Det går inte ihop.

Tills dess att de mänskliga rättigheterna respekteras borde det rumänska partiet, PSD, uteslutas ur Socialdemokraternas partigrupp i europaparlamentet.

Utvecklingen i Rumänien de senaste åren är djupt oroväckande. Press- och yttrandefriheten har begränsats, mänskliga rättigheter kränkts och minoritetsbefolkningen tvingas tigga i andra länder när de nekas utbildning, välfärd och framtidsutsikter i sitt hemland.

Rumänien gör nu länder som Ungern och Polen sällskap på listan över medlemsstater som agerar i strid med EU:s grundläggande värderingar – och detta sker hittills helt utan reella konsekvenser.

EU har enligt artikel 7 i fördraget rättsligt stöd att agera mot medlemsländer som åsidosätter grundläggande rättigheter. Denna möjlighet har tidigare använts mot Polen och används mot Ungern.

Det är nu dags att även ställa Rumänien till svars.

SSU har länge drivit på att EU måste bli hårdare mot länder som inte följer gemensamt fattade beslut. EU måste använda de sanktionsmöjligheter som finns eller utveckla nya med lägre tröskel att tillämpa. Strypt finansiering eller förlorad rösträtt är exempel på sådana verktyg.
Under lång tid har många sett genom fingrarna på enskilda länders övertramp på grund av en rädsla att underblåsa en illvilja mot det europeiska samarbetsprojektet. Men det är en högst kortsiktig strategi.

När gemensamma beslut inte följs eller när länder inskränker medborgares fri- och rättigheter utan tydliga konsekvenser skapas misstro som på sikt riskerar att underminera EU:s hela legitimitet.

För att vinna gehör för vår linje måste vi agera med trovärdighet och sopa rent framför vår egen dörr. I den socialdemokratiska partigruppen i europaparlamentet, S&D, ingår även ett av Rumäniens regeringspartier, PSD. Det vill säga, det parti som dagligen förnekar sina medborgare deras rättigheter.

Det här duger inte. SSU menar att socialdemokraterna i europaparlamentet borde utesluta, allra minst suspendera, PSD ur den gemensamma partigruppen tills dess att partiet respekterar de mänskliga rättigheterna. 

Det är avgörande för att vi med trovärdighet ska kunna driva frågan om skarpare sanktioner i parlamentet såväl som i ministerrådet.

Respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstiftningen är inte ett val, utan en skyldighet för varje land att efterleva. De europeiska socialdemokraterna bör sätta gemensam press på Rumänien och utesluta eller åtminstone suspendera partiet ur sin partigrupp.

Så står vi upp för de mänskliga rättigheterna i både ord och handling.


Philip Botström, förbundsordförande för SSU


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE