För många dieselbilar klassas som miljöbil

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Åsa Romson: Reglerna för att slippa fordonsskatt behöver ses över

Labb-testerna speglar allt sämre de utsläpp som bilen verkligen ger vid vanlig körning, skriver Åsa Romson.
Foto: Ola Axman
Labb-testerna speglar allt sämre de utsläpp som bilen verkligen ger vid vanlig körning, skriver Åsa Romson.

DEBATT. När du behöver bil måste du enkelt kunna välja en bil som har minsta möjliga påverkan på klimatet och barnens framtid.

I dag brister informationen om vilka utsläpp dieselbilar faktiskt ger och både kunder och samhället blir lurade.

Modern teknik som gas- och eldrift ger stora miljöfördelar liksom att tanka med de förnybara bränslen vi har i Sverige, främst etanol och biodiesel.

Regeringen vill se en snabbare omställning mot framtidens fossilfria bilresor och ett omfattande arbete för att minska utsläppen från personbilar. Därför skärps kraven på dieselbilar och det görs enklare att köra bil på el och biogas.
 

Bilen som säljs ska inte släppa ut mer än vad som beskrivs. Det är viktigt för både konsumenten och för staten som ska stödja en utveckling med mindre utsläpp från trafiken.

Tyvärr regleras utsläppskraven på bilar i EU utifrån labb-tester som allt sämre speglar de utsläpp som bilen verkligen ger vid vanlig körning. Regeringen har därför agerat för att EU ska ändra reglerna och utsläppskraven skärpas så de bättre speglar verklig körning. Nu har EU-länderna godkänt att reglerna skärps i två steg med start september 2017. Även om svenska regeringen gärna ser än skarpare krav så är beslutet ett stort och viktigt steg som tydligt minskar hälsofarliga partiklar och klimatutsläpp.

Det är viktigt för regeringen att stödsystem går till de bilar som verkligen har små utsläpp. Jag ser behov av att se över den nuvarande miljöbilsdefinitionen som ger fem års befrielse från den årliga fordonsskatten. Att en så stor del av de vi i dag kallar för miljöbilar utgörs av dieselbilar måste ifrågasättas när osäkerheten om de verkliga utsläppen är så stor.

Regeringen har ett omfattande arbete för att minska utsläppen från personbilar och få mer fossilfria resor:

Billigare med elbil, laddhybrid och biogasbil som tjänstebil.

Privatpersoner köper ofta bilar som först gått som tjänstebilar. För att få nya miljöbättre modeller på marknaden är det därför bra att stimulera företag som tillhandahåller tjänstebilar att välja el- och biogasbilar som i dag är de som släpper ut allra minst.  Regeringen låter förmånsvärdet för sådana bilar fortsatt vara nedsatt med 40 procent, samtidigt som taket för hur stort stöd som går till de dyraste bilarna sänks.

Fler rena elbilar får supermiljöbilspremie.

Supermiljöbilspremien ger 2016 störst premie till rena el-bilar och halv premie till hybrider eftersom dessa bara delar av tiden går på ren el. På så sätt ges mer stöd till eldrift och mindre till dieseldrift. År 2017 inför sedan regeringen ett nytt system för alla nya bilar, som gör de bilar med stora utsläpp dyrare och de med lägre utsläpp billigare.

Fler laddstolpar och mer biogas.

Regeringens investeringsstöd KlimatKlivet stödjer lokalt klimatarbete över hela landet och ger fler laddstolpar och mer biogas. Ett antal nya biogasanläggningar kan byggas efter att medfinansiering getts. Och redan under hösten godkändes ansökningar för fler än 1100 laddstolpar för att ladda elbilar som kommer installeras exempelvis i p-garage, vid sjukhus eller som snabbladdare på strategiska punkter vid större vägar.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Framtidens bilresor ska vara fossilfria. Vägen dit kräver att samhället steg för steg driver på för ny teknik och underlättar bra val för bilisterna.

Åsa Romson

Publicerad: