Debatt

Järva behöver respekt inte fler motsättningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: SD har aldrig tidigare engagerat sig för hbtq-rättigheter

Per Pettersson är Husbybo och aktiv inom RFSU i Stockholm. Han är en av initiativtagarna till en mångfaldsparad genom Akalla Husby och Kista den 3 oktober.
Per Pettersson är Husbybo och aktiv inom RFSU i Stockholm. Han är en av initiativtagarna till en mångfaldsparad genom Akalla Husby och Kista den 3 oktober.

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på intolerans på Järvafältet. Först ut var ett antal kvinnor som vittnade om att deras frihet att röra sig och att klä sig som de vill begränsades av andra människor som hade synpunkter på deras val. Därefter följde exempel på homofoba trakasserier mot hbtq-personer i området. En bild av Järva och speciellt Husby som intoleranta områden började genom dessa diskussioner att spridas på ett tråkigt sätt.

Vi är många som som bor och verkar i Järva och som är engagerade i frågor om allas lika rättigheter, som vet att detta inte är hela sanningen. Ja, det finns intolerans här, precis som det gör även på andra platser i samhället. Det händer att människor trakasseras på grund av sexuell läggning eller kön, men även på grund av trosuppfattning eller etnicitet. Det förekommer hedersrelaterat förtryck. Samtidigt finns det en stor värme och respekt för olikheter hos andra här ute, just eftersom detta är ett område med stor mångfald bland de boende.

Denna respekt och värme vill vi ta fasta på, sprida och stärka.

Vi är ett antal privatpersoner och organisationer som nu går ihop och säger nej till alla former av förtryck, intolerans och diskriminering - och ja till mångfald. För att fira detta tar vi initiativ till Järva Mångfaldsfestival, ett arrangemang där vi tänker tåga tillsammans genom Norra Järva för att visa upp hur vi håller ihop, trots att vi är väldigt olika sinsemellan. Det är en manifestation för allas lika rättigheter. För rätten att:

Vara den du är

Älska vem du vill

Klä dig hur du vill

Leva hur du vill

Tro vad du vill

Allt detta så länge du inte begränsar, inskränker, kränker eller dömer andra för vad de är eller hur de lever.

Tillsammans vill vi bygga broar mellan människor. Genom ökad förståelse för och kontakt med varandra, är vi övertygade om att vi kan återfå känslan av trygg samlevnad i vårt område. Vi har haft den förut, så varför skulle det vara omöjligt att få den tillbaka? De uttryck för intolerans som vi har sett under en period nu, ska bara bli en parentes i Husbys och Järvas långa historia.

Den tredje oktober bjuder vi därför in er att gå tillsammans med oss genom Akalla, Husby och Kista i ett färgsprakande mångfaldståg. Tillsammans kan vi visa Järva och omvärlden att mångfald är vägen framåt och att vi står enade för den visionen - oavsett var vi är födda, om vi är sekulära eller religiösa, eller vilket kön, könsidentitet eller sexuell läggning vi har.

Efter att vi började planera vår mångfaldsfestival har vi noterat att personer med koppling till Sverigedemokraterna anordnar en parad de kallar för "Pride Järva" i vårt område. Vi vill vara tydliga med att vi tar avstånd från alla de krafter som försöker utnyttja situationen här ute för att skapa motsättningar och ställa grupper mot varandra. Sfären kring Sverigedemokraterna har aldrig tidigare engagerat sig för hbtq-personers rättigheter, utan brukar snarare själva uttrycka sig på homofoba sätt. Det är därför väldigt genomskinligt att deras engagemang i frågan mer handlar om att markera mot vissa människor än att stå upp för rättigheter och respekt.

Intoleransen vi har sett här ute får inte bli en anledning för annan intolerans att gro. Hat föder hat och blir till en negativ spiral. Genom att istället fokusera på och stärka de positiva initiativ som finns, genom att visa värme mot varandra och genom att stärka de goda krafter som redan finns här ute och jobbar för allas lika rättigheter, vet vi att vi kan få den ömsesidiga respekten att vinna istället.

Per Pettersson - Husbybo, aktiv i RFSU Stockholm Zeliha Dagli - Kibele Kvinnoförening Payam ”Peppe” Boroodjeni - Fryshuset Husby Emelie Mårtensson - Queers i Järvaområdet Banar Sabet - fd Akallabo och mångfaldsstrateg Martin Marmgren - närpolis i Norra Järva Mia Päärni - ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Esma Guler - Nätverket för oroliga mödrar Suleyman Sari - Manliga nätverket för jämställdhet

Johanna Grant Axén, RFSL Stockholm

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Hbtq

ÄMNEN I ARTIKELN

Hbtq

Kista

Husby