ÅSIKT

Tvinga inte brevbärare att dela ut SD-reklamen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Brevbärare: Ska jag som homosexuell behöva dela ut ett homofobt partis propaganda?

Så var det dags igen. Vi som arbetar i brevbäringen på Posten tvingas att dela ut fascistpropaganda till alla och envar. Sverigedemokraterna satsar på pappersreklam via Posten. Senast så gjordes, i samband med EU-valet, förekom det hot mot brevbärare från människor som fann Sverigedemokraternas kampanjmaterial stötande. Sverigedemokraternas propaganda innebär alltså ett reellt arbetsmiljömässigt problem för brevbärarna. Utöver detta är den en förolämpning mot varje anständig människa som får materialet i sin brevlåda.

Materialet klassas som samhällsinformation, och måste alltså delas ut även till de medborgare som inte vill ta emot reklam. Att kalla Sverigedemokraternas kuvert för samhällsinformation innebär att man använder sig av begreppet information väldigt lättsinnigt.

Konsekvensen är att bördan blir dubbel för postväsendets brevbärare: fysiskt liksom ideologiskt och emotionellt betungande.

Jag är homosexuell. Ska jag verkligen behöva dela ut ett homofobt partis skräniga elände i tjänst? Eftersom jag anses som onaturlig i många sverigedemokraters ögon är det för mig helt naturligt att vägra dela ut dessa foldrar. Ska jag behöva riskera min anställning enbart för att jag väljer anständighetens smala väg?

Reklam är inte en fråga om demokrati, utan en fråga om kapitalstyrka. Därför är det inte intressant att börja mala på om yttrandefriheten i den här frågan. Det är fråga om en yrkeskårs arbetsmiljö och psykiska hälsa. Det är orimligt att avkräva brevbärarna att dela ut extremistpartiers foldrar.

Ludvig Fahlvik

brevbärare

S-student, landstingskandidat (S)