ÅSIKT

Ta bort skatteavdragen – för rättvisans skull

Debattören: Det här skulle jag säga till politikerna om jag fick chansen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Det går att göra skattesystemet enklare, skriver löntagaren Kameran Khudur.
DEBATT

DEBATT. Den andra söndagen i september 2018 får vi möjlighet att rösta i allmänna val till riksdagen, landstingen och kommunerna. Våra politiska partier är väl medvetna om detta och verkar ta de annalkande allmänna valen på största allvar.

Radio och tv sänder debatter som visar vad olika partier tycker i olika frågor. De politiska partierna berättar gärna om hur de tänker hantera flyktingpolitiken, arbetslösheten, bostadspolitiken, investeringar i järnvägar, infrastruktur, sjukvården, utbildningen och omsorgen – bara de får mandatet av oss.

Samma politiska partier verkar tävla om att erbjuda högsta möjliga skattesänkning till pensionärerna. De hade ju inte fått ta del av alliansregeringens jobbskatteavdrag, därav olika förslag om en skattesänkning på mellan 100 och 300 kronor per månad.

Medan några politiska partier tycker att staten måste dra in mera skatt för att kunna finansiera investeringarna i skola, vård, omsorg och infrastruktur, som vår gemensamma välfärd är i stort behov av, anser andra att skatten bör sänkas. Splittringen i denna fråga är uppenbar, vilket även präglar min (och säkert din) omgivning.

”Jag kommer att rösta på S i nästa val, för att de inser att investeringar behövs och för det är jag redo att betala mera i skatt”, säger en högskoleutbildad person i min bekantskapskrets till mig, vars lönenivå motsvarar genomsnittet för en viss yrkeskategori.

Jag känner mig inte övertygad av resonemanget och kontrar med ett antal retoriska frågor: ”Ska jag behöva betala mera i skatt när medel- och höginkomsttagare får bostadsbidrag i form av skatteavdrag för bostadslån, bilbidrag i form av skatteavdrag för billån, städhjälpsbidrag i form av skatteavdrag för hushållsnära tjänster? Varför ska skatten höjas för löntagare som bor i hyresrätt, inte har billån och inte köper hushållsnära tjänster? För att de ska fortsätta finansiera bostadsbidraget med mera, som går till medel- och höginkomsttagare?”.

”Jag kommer att rösta på M i nästa val för att de lovar minska skatten”, säger en annan högskoleutbildad person i min bekantskap till mig, vars lön ligger en bit över genomsnittet för yrkeskategorin, som min bekant tillhör.

Inte heller det låter övertygande, och jag anstränger mig verkligen för att hitta de rätta orden för att säga följande: ”Du är ju en höginkomsttagare, som får bostadsbidrag i form av skatteavdrag för bostadslånet, städhjälpsbidrag i form av skatteavdrag för städhjälp, reparationsbidrag i form av skatteavdrag för reparationer hemma. Din fastighetsskatt har ersatts av en avsevärt lägre fastighetsavgift. Och så har du fått lägre inkomstskatt genom alliansregeringens jobbskatteavdrag. Vad behöver du ytterligare skatteavdrag för? Kommer verkligen 100–300 kronor extra per månad göra dig lyckligare?”

Som ni förstår så ingår inga politiker i min bekantskapskrets. Jag har därför inte möjlighet till direkta diskussioner med dem, men skulle jag haft det så skulle jag säga följande:

Enligt Försäkringskassan kan barnfamiljer och unga mellan 18–28 år få bostadsbidrag om de har låga inkomster. Medel- och höginkomsttagare är därmed inte berättigade till bostadsbidrag, även om det betalas ut i form av skatteavdrag för räntekostnaden på bostadslånet.

Avskaffa alla möjligheter till skatteavdrag! På så sätt kommer Skatteverket att fokusera på att dra in skatten i stället för att hamna i kostsamma domstolsförhandlingar över myndighetsbeslut som skattebetalarna bestrider. Att avskaffa alla möjligheter till skatteavdrag innebär också ett enklare skattesystem, som inte kräver lika mycket resurser att förvalta.

What about us taxpayers? Egentligen finns det ingen anledning för staten att ersätta skattebetalarna, som går miste om olika skatteavdrag, men för att minska missnöjet bland ”stackarna” så föreslår jag en generell (jobb)skattesänkning för alla. Det blir åtminstone rättvist mot pensionärer och löntagare, som inte har bostadslån, billån och andra typer av lån, som de kan dra av skatten för räntekostnaden på lånen.


Kameran Khudur, löntagare som staten automatiskt gör skatteavdrag för mina finansiella bidrag till Cancerfonden och Läkare Utan Gränser.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2018

Politik