Löftet: Vargstammen ska mer än halveras

M och KD: Vi kommer att förändra rovdjurspolitiken om vi vinner valet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mer än halvera vargstammen och förändra reglerna för skyddsjakt. Så kommer en regering med M och KD att lägga om rovdjurspolitiken, skriver John Widegren och Kjell-Arne Ottosson.
Mer än halvera vargstammen och förändra reglerna för skyddsjakt. Så kommer en regering med M och KD att lägga om rovdjurspolitiken, skriver John Widegren och Kjell-Arne Ottosson.

DEBATT. Vargstammen växer, och med den skadorna som vargen orsakar. Samtidigt är regeringen passiv inför problemen, och förhalar genomförandet av de beslut som riksdagen fattat om att minska vargstammen.

Efter valet lovar vi en ny inriktning för såväl rovdjurs- som jaktpolitiken.

Vargstammen har ökat i Sverige under det senaste decenniet, och följts av en kraftig ökning av antalet skador orsakade av varg.

Under 2020, som är det senaste året som Viltskadecenter studerat, dödade eller skadade vargen över 400 tamdjur. Det är främst får och kor som blir offer för vargen, men också hundar.

I slutet av mars avslutas årets inventering av vargar. Förra årets visade den att antalet vargar i Sverige var cirka 400, och det som hittills är känt från årets inventering visar på en tydlig ökning.

Det riskerar att leda till fler skador orsakade av varg.

De personer och företag som drabbas lider såväl ekonomisk som annan skada. Verksamheter med tamdjur åsamkas stora kostnader för skadade djur, och tvingas vidta dyra åtgärder för att freda dem.

Jägare och hundägare avstår från att släppa sina hundar lösa av rädsla för angrepp.

Vargen hotar såväl näringen som människors frihet.

Redan 2013 – för snart tio år sedan – togs ett riksdagsbeslut om att antalet vargar i Sverige kan hållas inom 170–270 stycken.

S/MP-regeringen har gjort alltför litet för att se till att beslutet blir verklighet. Ett tydligt exempel är den nyligen avslutade licensjaktenen på varg, där endast 28 vargar fälldes.

Det är naturligtvis helt otillräckligt i ett läge där vargstammen skulle behöva halveras för att nå det mål som beslutats.

Regeringen förhalar genomförandet samtidigt som problemen ökar. En regering med M och KD kommer att lägga om rovdjurspolitiken för att så snabbt som möjligt minska problemen.

Vi kommer bland annat att göra följande:

  • Mer än halvera vargstammen. Myndigheterna ska styras tydligt mot målet att antalet vargar ska vara i den nedre delen av intervallet 170–270. Licensjakten ska genomföras med betydligt högre tilldelning för att nå dit.
  • Driva en linje om självbestämmande i EU. Rovdjurspolitiken ska inte styras från Bryssel. Sverige avgör vad som är en gynnsam bevarandestatus för vargen, och de nivåer vi anger till EU ska justeras ned. Vi ska även driva på för att klassificera om vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar i art- och habitatdirektivet. Flera länder vill samma sak.
  • Förändra reglerna för skyddsjakt. I dag krävs upprepade angrepp på hundar innan skyddsjakt kan ske. Riktlinjerna måste ändras så att skyddsjakt kan ske omedelbart efter ett angrepp.

Även den breda jaktpolitiken måste ses över. Jaktlagen behöver moderniseras, och ordningen där Svenska jägareförbundet ansvarar för jakt- och viltvårdens allmänna uppdrag ska återställas. Jägarnas pengar ska inte gå till jaktfientliga organisationer.

Vi kommer även att säkerställa att jakt på statens mark är tillgänglig för alla som bor i Sverige, även jakten i norra Sverige.

Det går att lösa många av de problem som vargen orsakar. Men för att göra det krävs en regering som respekterar den vilja som riksdagen uttryckt, och som har förmågan att omsätta den i handling.

Vi lovar att en moderat och kristdemokratisk regering kommer att förändra den svenska rovdjurs- och jaktpolitiken i den riktningen.


John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson (M)
Kjell-Arne Ottosson, jaktpolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE