Debatt

Gör om Davidshallstorg till ett sommartorg

C i Malmö: En perfekt mötesplats för malmöbor och turister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag nyttjas Davidhallstorg mest som parkeringsplats i bästa sol-läge. Vi vill göra om torget till en attraktiv mötesplats för Malmöbor och turister, skriver Charlotte Bossen och Henrik Malmberg.

Foto: GOOGLE
DEBATT

DEBATT. Malmö är en fantastisk stad. Både att bo i, att arbeta i och att besöka. Stadens befolkning ökar snabbt och om 30 år beräknas vi nå en halv miljon invånare. Besöksnäringen är en betydande del av stadens näringsliv och arbetsmarknad, med vårt kustnära läge och attraktiva stadsmiljöer lockar vi både nya Malmöbor och turister.

I takt med att staden växer ökar behovet av trivselåtgärder. Därför måste staden skapa attraktiva mötesplatser och tilltalande områden för företag att etablera sig i.

Erfarenheterna av sommargågator, som trivselskapande ytor i stadsmiljö, har varit goda och verksamheten måste utvecklas i fler delar av Malmö. Staden har många fina torg och öppna platser, men många av dem har en stor potential att utvecklas till trivsamma knutpunkter.

Ett bra exempel är Davidhallstorg som med sin grönska, arkitektur och centrala läge borde vara ett av Malmös mest välbesökta torg.

Detta mysiga torg har alla förutsättningar att bli en attraktiv mötesplats för Malmöbor och turister. I dag nyttjas tyvärr torget mest som parkeringsplats i bästa sol-läge. Något som tar bort mycket av områdets charm och begränsar torget som en attraktiv och välbesökt plats i centrala Malmö.

Förslaget som Centerpartiet presenterat i tekniska nämnden innebär att Davidshallstorg används som ett bilfritt ”sommartorg” under kommande somrar.

Kärleksgatan blev i år sommargata och Davidshallstorg blir därför en naturlig förlängning av denna. Att lansera projektet 2021 sammanfaller också med färdigställandet av det gamla polishuset som bostadshus.

Initiativet till sommargatorna kommer ifrån verksamheterna längs gatorna. I dialog med näringsidkare, fastighetsägare och boende kring torget kan konceptet bli en framgång även på Davidshallstorg. Då kan torget användas för större uteserveringar för de restauranger som kantar torget, kulturevenemang och torghandel.

På gator som redan används som sommargator har kaféer och restauranger haft möjlighet att söka tillstånd för utökade uteserveringar. Den chansen måste även ges till restaurangerna runt Davidshallstorg.

Diskussionen om torget har pågått länge, och speciellt om dess parkering. Detaljplanen för att göra det möjligt att bygga ett underjordiskt garage klubbades långt tillbaka i kommunfullmäktige men överklagades. Detta i kombination med bristande ekonomi har lett till att bygget inte påbörjats.

Därför är det är ett ypperligt tillfälle att låta torget nå sin fulla potential under somrarna. Om försöket sommaren 2021 blir lyckat är det ett naturligt steg att återuppta planerna för mer omfattande ombyggnad av torget.

Under sommaren skulle då parkeringarna på torget och på sidorna används för annan verksamhet än biltrafik. För att tillgodose behovet av parkeringsplatser under sommaren kan Petriskolans parkering användas. Vid ytterligare behov går det även att tillfälligt utöka parkeringen på närliggande gator.

För Centerpartiet är frågan om levande gator och torg en viktig fråga för stadsmiljön. Kan vi flytta på bilar för att göra plats för myllrande folkliv på våra mest värdefulla platser så ska vi göra det.

Samtidigt så är inte avsaknad av bilar en garanti för ett attraktivt stadsliv, utan kan bli tvärt om med butiksdöd som följd. Att genomföra försöken med sommargator och torg runt om i staden är ett bra sätt att se vilka nya mötesplatser som ger störst glädje åt ett växande antal Malmöbor.

Vi hoppas att de styrande partierna, som själva säger att de vill frigöra ytor i staden för attraktiva mötesplatser, ställer sig bakom förslaget.


Charlotte Bossen, kommunstyrelseledamot tillika gruppledare i kommunfullmäktige (C)
Henrik Malmberg, ledamot tekniska nämnden (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Här är fler Malmödebatter

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Säkra vår välfärd – ta ut tillräckliga skatter

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Centerpartiet

Uteserveringar

Besöksnäring

Bilar