Vårt viktiga arbete mot drogerna kastas i sjön

Debattörerna: Regeringen har halverat anslagen till förebyggande åtgärder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I somras pratade regeringen om att storsatsa mot narkotikan. Men i budgeten nästan halverade man anslaget till det förebyggande arbetet. Vi uppmanar därför socialminister Hallengren att ompröva beslutet, skriver debattörerna.
I somras pratade regeringen om att storsatsa mot narkotikan. Men i budgeten nästan halverade man anslaget till det förebyggande arbetet. Vi uppmanar därför socialminister Hallengren att ompröva beslutet, skriver debattörerna.

DEBATT. I somras gjorde regeringen flera utspel där de lyfte vikten av att minska narkotikaanvändningen i landet. Huvudbudskapet var att narkotikabruk förstör människoliv och dessutom finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag.

Löfven berättade att en storsatsning inom detta område var att vänta. Socialminister Hallengren och inrikesminister Damberg presenterade åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Vi gladdes över att ni, utöver fokus på bekämpning av narkotikahandeln, också lyfte upp vikten av de förebyggande arbetet.

Löfven betonade även att betydelsen av förebyggande arbete i framförallt skola och sjukvård.

Mot denna bakgrund blev vi besvikna när regeringen, kort efter utspelen, kraftigt skar ned anslaget till förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, tobak, doping och spel (ANDTS).

Anslaget minskade med 70 miljoner, vilket nästan motsvarar en halvering jämfört med anslagen 2019 och 2018. Anslaget beräknas vara kvar på samma låga nivåer 2021–2022.  

Socialministern har försvarat beslutet och sagt att detta inte är handlar om en nedrustning – att den nya ANDTS-strategin kommer medföra att anslagen omvärderas i framtiden.

Författarna till denna artikel representerar alla organisationer som påverkas av nedskärningen. Vi vill lyfta fram att budgetpropositionen 2020 de facto innebär en nedrustning av arbetet mot det övergripande målet i den nuvarande ANDT-strategin: ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Detta är beklämmande, särskilt mot bakgrund av exempelvis förra veckans rapporter om att kokaintillgängligheten ökar i stora delar av landet, eller att användning av opiater ökar i Norrbotten.

Under 2019 har våra organisationer arbetat hälsofrämjande och förebyggande inom ANDT, finansierade av Folkhälsomyndigheten. Vi har bland annat förberett projekt som ska utveckla nya eller tillämpa befintliga metoder inom ANDT-området.

Som en konsekvens av de minskade anslagen avbryts denna verksamhet nu, just när många projekt var tänkta att börja bidra till det lokala och regionala ANDT-förebyggande arbetet. Tiden, kompetensen och skattepengarna som investerats kastas i sjön.

Samtidigt som dessa anslag minskar, satsar regeringen 700 miljoner kronor mer på rättsväsendet. Rättsväsendet är en avgörande komponent i arbetet för att minska de långtgående skadeverkningarna av ANDT, men satsningar inom detta område får inte ske på bekostnad av det förebyggande arbetet.

Genom att förebygga problem relaterade till ANDT, minskar behovet att handskas med problemens konsekvenser. I detta finns stora potentiella vinster – både från en mänsklig och ekonomisk synpunkt. Tidigt och resolut förebyggande arbete innebär att sådant missbruk undviks, som annars tenderar att fortsätta och därmed påverka både individen och samhället under mycket lång tid.

Vi uppmanar därför socialminister Hallengren att under nästa budgetprocess ompröva beslutet att dra ned på anslagen till det förebyggande arbetet. Innan dess hoppas vi att socialministern står upp och försvarar vikten av det förebyggande ANDT-arbetet i såväl ord som handling.


Andreas Axelson, generalsekreterare, Unga drogförebyggare
Marita Isaksson, ordförande, Svenska Live – Unga arrangörsnätverket
Sabina Kapetanovic, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan väst
Anna Petersén, lektor i socialt arbete, Örebro universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE