Föräldrar bär ansvar för unga kriminella

Inrikesministern: Det finns inga ursäkter att begå brott och råna andra barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 I arbetet med att förhindra att barn och unga begår brott vilar ett mycket tungt ansvar på föräldrarna. Man kan fråga sig om föräldrar till barn som begår dessa grova brott är kapabla att uppfostra sina barn eller inte, skriver Mikael Damberg.
I arbetet med att förhindra att barn och unga begår brott vilar ett mycket tungt ansvar på föräldrarna. Man kan fråga sig om föräldrar till barn som begår dessa grova brott är kapabla att uppfostra sina barn eller inte, skriver Mikael Damberg.

DEBATT. Den senaste tiden har vi kunnat följa en allvarlig utveckling där barn och unga rånats på väg hem från fotbollsträningen, fritids eller skolan av andra barn och unga.

De har ofta blivit hotade med kniv och krävts på kläder och mobiltelefoner. I några fall har rånarna förnedrat offren, spelat in detta och spridit på sociala medier.

Jag fylls av ilska över de här grova brotten. Det visar på en fullständig avsaknad av moral hos dessa unga förövare, som gör sig skyldiga till avskyvärda handlingar som vårt samhälle aldrig någonsin kan acceptera.

Det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller vad man har för hemförhållanden – det finns inga ursäkter att begå brott och råna andra barn.

Som inrikesminister kommer jag att göra allt jag kan för att se till att det blir kännbara konsekvenser för dem som gör sig skyldiga till dessa brott.

Därför har regeringen bland annat föreslagit att det införs ett nytt straff för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning.

Skötsamma ungdomar ska kunna känna trygghet ute samtidigt som unga som begår brott ska kunna dömas till utegångsförbud. Förbudet ska övervakas med fotboja.

Vid behov får en sådan hemarrest ersättas med till exempel ett förbud att under vissa tider vara på en viss plats, även ett sådant förbud ska övervakas med fotboja.

Jag vet att polisen tar dessa brott på största allvar och genomför flera insatser på området. Den senaste tiden har flera unga gripits som är misstänkta för ett flertal rån runt om i Sverige.

I arbetet med att förhindra att barn och unga begår brott vilar ett mycket tungt ansvar på föräldrarna. Man kan fråga sig om föräldrar till barn som begår dessa grova brott är kapabla att uppfostra sina barn eller inte – sociala insatser måste sättas in tidigt.

Ett stort ansvar för det förebyggande arbetet har också kommunerna där skolan och socialtjänsten måste se till att snabba och verkningsfulla insatser sätts in för barn som börjar begå brott: Nya möjligheter att agera även om föräldrarna säger nej kommer att införas.

Regeringen vill därför ge Socialtjänsten möjlighet till så kallat mellantvång, och har även givit Skolverket och Socialtjänsten i uppdrag att rikta särskilda insatser mot riskgrupper i socialt utsatta områden. Det kan handla om både generella insatser inom skolan och om insatser direkt mot barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet.

För att långsiktigt kunna minska brottsligheten är tidiga och samordnade åtgärder riktade till barn och unga helt centrala.

Utöver detta har regeringen bland annat:

  • Byggt ut polisen med 3 500 anställda på väg mot 10 000 fler till år 2024. Fler närvarande poliser ute i lokalpolisområdena är avgörande för att bekämpa och utreda även den här typen brott.
  • Förenklat för kamerabevakning på allmän plats och i kollektivtrafiken. Vi ser nu hur fler kameror ökar tryggheten på allt fler platser.
  • Ser till att fler brott som begås av unga ska utredas av polis samtidigt som vi skärper straffen för dem som rekryterar unga till att begå brott.
  • Straffen ska också skärpas. Regeringen kommer  också att återkomma med förslag om hur straffreduktionen för 18-20-åringar ska förändras.

Slutligen vill jag varna för de politiska krafter som med hätskt tonläge använder sig av våldsbrott för att skapa motsättningar och driva på en ytterligare polarisering av samhället.

Säkerhetspolisen varnar för att terrorhotet från våldsbejakande högerextrema miljöer och individer, som nyligen legat bakom fruktansvärda terrordåd i Tyskland, Norge och Nya Zeeland, gynnas av just den hätska retorik och växande polarisering i samhället som vi ser allt mer av i Sverige.

Det är en farlig utveckling som jag inte vill se i vårt land.


Mikael Damberg, inrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE