ÅSIKT

Här är dina lögner om flygskatten, Lööf

Isabella Lövin: Krypskyttet mot regeringen är viktigare för Centern än att agera mot klimathotet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: STEFAN JERREVÅNG/PONTUS ORRE
När Centern väljer att sätta maktpolitik före klimatpolitik tror kanske Annie Lööf att hon visar ledarskap. Det gör hon inte, skriver Isabella Lövin.

DEBATT. Vi lever i en turbulent tid. Antalet krig och konflikter ökar, politisk instabilitet präglar EU:s närområde och den allra största utmaningen mänskligheten någonsin stått inför, klimathotet, kräver handlingskraft och politiska beslut nu, inte senare. 

Sverige är i många stycken ett förgångsland när det gäller grön omställning till klimatsmart teknologi, och ska så vara.  Men på transportområdet finns mycket arbete kvar att göra.

Regeringen har lagt fram flera reformer när det gäller bilar, och har ökat budgeten radikalt när det gäller tåginfrastruktur. Men vi konstaterar att klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande ökat i explosionsartad takt, med 77 procent sedan 1990.

I detta sammanhang framstår det som obegripligt att den borgerliga oppositionen, stödd av Sverigedemokraterna, just nu ägnar betydande politisk kraft åt att stoppa regerings förslag på en flygskatt på 80 kronor per inrikesbiljett. 

Och mest förvånande är det att det framför allt är Centerpartiet som stått högst upp på barrikaderna emot den förslagna flygskatten, dessutom beväpnad med en lång rad falska och vilseledande argument, i många fall levererade direkt från flyglobbyn. Några exempel:

Centerpartiet har påstått att flygskatten är ”tom på klimatnytta”. Detta är felaktigt. Enligt den utredning som gjorts kan flygskatten minska utsläppen med så mycket som 180 000 ton koldioxidekvivalenter per år med start nästa år. Det motsvarar utsläppen från ca 100 000 bensinbilar.

Centerpartiet påstår att krav på inblandning av biobränsle i flyget, har ”betydligt större klimateffekt” än regeringens flygskatteförslag. Detta är felaktigt. Enligt Centerns egna beräkningar ger förslaget minskade utsläpp på ca 160 000 ton co2 per år om man blandar in 5 procent förnybart bränsle, alltså i samma härad som den flygskatt som Centern kallar ”tom på klimatnytta”. Men det skulle ta flera år innan ett sådant förslag är på plats, eftersom det måste utredas och eftersom tillgången på biodrivmedel måste säkras. Flygskatten kan börja sänka utsläppen redan nästa år. Miljöpartiet vill införa båda förslagen, vilket naturligtvis är det mest effektiva.

Centerpartiet påstår att flygskatten minskar utsläppen motsvarande ungefär ”ett års utsläpp från rökning och fyrverkerier i Sverige”. Detta är helt fel. Flygskatten har betydligt större effekt. Bakgrunden till påståendet är SCB:s statistik över utsläpp, Centerpartiet har – medvetet eller omedvetet – tolkat statistiken fel. I den kategori där rökning och fyrverkeri ingår så ingår också ”elektrisk utrustning” och ”övrig produktanvändning”, och det är framför allt från dessa som utsläppen kommer.

Centerpartiet använde i en debattartikel i mars argumentet att ”nyligen startade världens första kommersiella flyglinje som går på förnybara bränslen från skogsrester”. När magasinet Effekt frågade Centern vilken linje det rörde sig om, blev svaret att det rörde sig om en enda testflygning mellan Seattle och Washington där Alaska Airlines tankade 20 procent biobränslen. Detta är förstås glädjande, men långt ifrån Centerns påstående om en helt nya flyglinje som bara går på bränsle från skogen. 

Slutligen påstår Centerpartiet att regeringens politik ”slår mot jobb och företag”, och att flygskatten skulle vara så skadlig att man inte drar sig för att hota med misstroendevotum. Detta framstår som oerhört egendomligt då det är lätt att konstatera att det just nu går mycket bra för Sverige. Ekonomin växer, vi har stora överskott i de offentliga finanserna, statsskulden krymper och 200 000 nya jobb har tillskapats sedan den här regeringen tillträdde. Enligt tidningen Forbes har Sverige just nu det bästa investeringsklimatet i världen. En offensiv klimatpolitik är bra för jobb och företag, det är de flesta företag också med på.

Fram träder bilden av ett borgerligt parti som kallar sig grönt men som värderar krypskytte mot regeringen högre än att agera mot klimathotet. Vars klimatpolitik nu i princip reducerats till att försöka stoppa regeringens klimatpolitik. Det är djupt sorgligt.

Flera opinionsundersökningar har visat att en majoritet av svenska folket är positiva till en flygskatt. Länder som Norge, Frankrike, Österrike och Storbritannien har redan infört sina varianter på flygskatter och fler länder bör följa efter så att flyget precis som andra transportslag får betala för sina klimatutsläpp, även globalt.

I ett oerhört allvarligt läge för världen då vi måste ta ansvar för våra barns och barnbarns framtid väljer Centern att sätta maktpolitik före klimatpolitik. Därmed tror kanske Annie Lööf att hon visar ledarskap. Det gör hon inte.

Arktis smälter, torka och svält breder ut sig på Afrikas horn, även i Sverige märks konsekvenserna redan i dag när Kebnekaises istäcke smälter och grundvattenbristen breder ut sig. Planeten har inte tid med detta oseriösa agerande.


Isabella Lövin, språkrör för miljöpartiet och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM