Låt singelföräldrar få hjälp av hemtjänsten

Debattörerna: En hjälpande hand i vardagen innebär en ovärderlig avlastning för ensamstående

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De ensamstående föräldrarna är många och de alla gör stordåd för att få vardagen att gå ihop. Det är hög tid att samhället ger denna grupp draghjälp. Därigenom kan vi öka jämlikheten, främja jämställdheten och minska barnfattigdomen, skriver debattörerna.
De ensamstående föräldrarna är många och de alla gör stordåd för att få vardagen att gå ihop. Det är hög tid att samhället ger denna grupp draghjälp. Därigenom kan vi öka jämlikheten, främja jämställdheten och minska barnfattigdomen, skriver debattörerna.

DEBATT. Ensamstående föräldrar drabbas hårt av klasskillnaderna i samhället. Singelföräldrarnas ekonomiska utsatthet och vardagsstress måste motverkas. Det kräver en modern familjepolitik som är inkluderande och tar hänsyn till fler konstellationer än kärnfamiljen.

Vi föreslår därför en särskild hemtjänstinsats för ensamstående föräldrar. En sådan reform skulle sannolikt öka jämlikheten, främja jämställdheten och minska barnfattigdomen.

Klyftorna ökar i Sverige. Enligt OECD:s Sverigebevakare, Jon Kristian Pareliussen, är ensamstående föräldrar en av de grupper som halkar efter i utvecklingen. Pareliussen är inte ensam om den uppfattningen – Försäkringskassan bedömer att 38 procent av de ensamstående föräldrarna i Sverige har en låg ekonomisk standard.

Detta är bekymrande med tanke på att familjeformen är så pass vanlig. Det finns omkring 700 000 ensamstående föräldrar i Sverige, och den siffran väntas stiga.

Ytterligare en aspekt är att fattigdomen slår oproportionerligt hårt mot kvinnor, som är klart överrepresenterade i kategorin ensamstående föräldrar. Antalet singelmammor uppgår till ungefär 510 000. Trygghet för ensamstående föräldrar är därför både en jämställdhetsfråga och en jämlikhetsfråga.

Utöver brist på pengar har ensamstående föräldrar brist på tid. I SCB:s tidsanvändningsundersökning från 2010 konstateras att ensamstående mödrar till småbarn i genomsnitt lägger ner 280 minuter per dag på hushållsarbete och barnomsorg.

Motsvarande siffra för pappor i sammanboende förhållande är 162 minuter, vilket ger en skillnad på nära 2 timmar. Att inte ha tillräckligt med tid sätter press på ensamstående föräldrar och deras psykiska välmående.

Trots att problemet tilltar så saknas konkreta förslag för att förbättra situationen. Ekonomisk hjälp är en viktig del och ersättningsnivåerna bör på många områden skrivas upp.

Därutöver behövs specifika åtgärder som löser de särskilda problem som många singelföräldrar upplever. Vårt förslag är att bygga vidare på en insats som redan finns ute i landets kommuner, nämligen: Hemtjänst för ensamstående föräldrar.

Till skillnad från rut-avdraget som gynnar de som redan är resursstarka samt befäster strukturer av klass, kön och föreställningar om ras, kommer en offentligt finansierad välfärdstjänst riktad till ensamstående föräldrar att vara till nytta för de med störst behov.

En hjälpande hand i vardagen innebär en ovärderlig avlastning. Att någon annan hämtar barnen på förskolan ger tid över för den ensamstående att gå från deltid till heltid.

Att någon annan hjälper till med att laga middagen ger föräldrar möjlighet att i lugn och ro läsa läxorna ihop med barnen. Att någon annan finns där när den ensamstående är för sjuk för att ta sig ur sängen ger lugn till såväl barnen som föräldern.

Normen för familjebildning är att två föräldrar tar hand om barnen, men verkligheten är långt ifrån en konservativ föreställning om kärnfamiljen.

De ensamstående föräldrarna är många och de alla gör stordåd för att få vardagen att gå ihop. Det är hög tid att samhället ger denna grupp draghjälp. Därigenom kan vi öka jämlikheten, främja jämställdheten och minska barnfattigdomen.

Lisa Palm
Conrad Palmcrantz

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE