Debatt

Även föräldrarna vill slopa marknadsskolan

Replik från lärarförbunden om skoldebatten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi lyssnar gärna på föräldrarna – och vi vet att de vill stoppa dagens marknadsskola. Replik från lärarförbundens ordföranden Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.
Vi lyssnar gärna på föräldrarna – och vi vet att de vill stoppa dagens marknadsskola. Replik från lärarförbundens ordföranden Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.

DEBATT

REPLIK. Svenskt näringsliv tycker att skoldebatten har fel fokus. De vill att vi lyssnar på föräldrarna, som de menar ger uttryck för att stöket i skolan och en rad andra problem är viktigare att diskutera än en eventuell vinstbegränsning.

Vi lyssnar gärna på föräldrarna – och vi vet att de vill stoppa dagens marknadsskola.

Det är viktigt att framhålla att vinstbegränsningar och stök i klassrummet inte står i motsats till varandra. Det är faktiskt precis tvärt om.

De problem Svenskt näringsliv pekar på är till stor del en konsekvens av skolans övergripande styrning, den så kallade marknadsstyrningen, vars inneboende logik är att effektivitet är det överordnade målet.

I stället för att tryggt och långsiktigt skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att nå målen tvingas lärarkåren att vara en del i markandslogiken. Detta skapar ofta en ohållbar situation för lärare och bidrar till en stress och en minskad attraktionskraft i yrket.

Med den utgångspunkten blir det svårare att skapa studiero och ordning och reda i klassrummet.

Om arbetsro, ordning och reda samt rätt förutsättningar för elever ska prioriteras så behövs en kompensatorisk resursfördelning där kommunernas större uppdrag beaktas.

Det är värt att notera att den rapport som Svenskt näringsliv tog fram visar att det är kommunala skolor som tar ansvar för svängningarna i elevtal. Det kostar pengar.

Vi har frågat föräldrar i grund- och gymnasieskolan – de som Svenskt näringsliv anser att man ska lyssna på – om deras åsikt om påståendet ”Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad skola”.

En mycket stor majoritet, 68 procent, anser att det är ett bra förslag. Bara 16 procent anser motsatsen. Även föräldrar med barn i friskolor anser att det är ett bra förslag.

Samtliga partiers sympatisörer anser i högre grad att det är ett bra förslag än ett dåligt.

Så ska man lyssna på föräldrarna så ska de vinstdrivande företagen fasas ut ur skolan. Då kommer även problemen som marknadsstyrningen för med sig att minska.


Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet (Från 1 januari 2023 Sveriges Lärare)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

DEBATT Stöket i skolan ett stort problem, inte vinsterna

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Skola & utbildning

Svenskt näringsliv

Åsa Fahlén

Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand