Vårt krav: Skicka fler poliser till förorterna

Finansregionrådet kallar regeringen till krismöte: Gängvåldet hotar hela Stockholmsområdets framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

16 människor har bragts om livet och oskyldiga barn har skadats av förlupna kulor. Sveriges huvudstadsregion går inte längre att känna igen. Därför bjuder jag in regeringen till ett krismöte om gängvåldet och har med mig tre krav, skriver Irene Svenonius.
16 människor har bragts om livet och oskyldiga barn har skadats av förlupna kulor. Sveriges huvudstadsregion går inte längre att känna igen. Därför bjuder jag in regeringen till ett krismöte om gängvåldet och har med mig tre krav, skriver Irene Svenonius.

DEBATT. Gängvåldet i Stockholm har eskalerat till nivåer som nu hotar hela regionens framtid. Den gångna sommaren har varit extremt våldsam och om ingenting görs kommer Stockholm att gå en mörk framtid till mötes.

Därför kommer jag, som finansregionråd i Stockholm, att bjuda in regeringen till ett krismöte om gängvåldet i huvudstadsregionen.

Totalt har över 70 skjutningar ägt rum i Stockholmsregionen under årets första sju månader. 16 människor har bragts om livet och oskyldiga barn har skadats av förlupna kulor. Sveriges huvudstadsregion går inte längre att känna igen.

Våldet är en angelägenhet för hela Stockholmsregionen. Utöver att unga människor hotas och tvingas in i kriminalitet vid tidig ålder och hela stadsdelar försätts i skräck, kostar skjutvapenvåldet också skattebetalarna miljontals kronor i form av resurskrävande intensivvård och rehabilitering.

Pengar som hade kunnat läggas på att kapa vårdköer eller anställa fler medarbetare går i stället till att vårda skottskadade gängmedlemmar. Dessutom påverkas företagsklimatet negativt när otryggheten sprider sig och våldsmonopolet utmanas. 

Nu är det dags att gå från ord till handling. Regeringen kan inte längre stoppa ned huvudet i sanden och hänvisa till pågående utredningar, marginella straffskärpningar eller förlita sig på andra länders underrättelser i kampen mot gängvåldet.

Ska det finnas en rimlig chans att vända utvecklingen innan det är för sent måste systemförändrande åtgärder initieras här och nu.

Från regionens sida har vi redan gjort betydande trygghetssatsningar i form av fler ordningsvakter och kameraövervakning. Vi är självklart beredda att göra mer, men ansvaret för lag och ordning vilar ytterst på staten.

Därför bjuder jag, i egenskap av finansregionsråd för Stockholm, in regeringens ansvariga ministrar till ett krismöte om hur vi gemensamt tryggar vår huvudstadsregion. Alla måste dra åt samma håll och lägga prestige åt sidan för att freda stockholmarna från våldet och göra vår huvudstadsregion trygg igen. 

Till detta möte har jag med mig tre krav på åtgärder som jag vill att regeringen skyndsamt agerar på.

  1. För det första måste den polisiära närvaron i Stockholmsregionens utsatta miljonprogramsområden skalas upp betydligt. Fler poliser måste visa närvaro i dessa områden för att pressa tillbaka gängen och beivra mindre allvarliga brott som buskörningar, stölder och skadegörelse för att säkra tryggheten.
  2. För det andra behöver de svenska straffskalorna anpassas till situationens allvar. Att aktivt stödja eller vara med i ett kriminellt gäng måste bli straffbart samtidigt som dagens straffrabatter slopas och straffen för gängbrottlighet höjs rejält. Dessutom bör svensk polis få bättre möjlighet att avlyssna och övervaka gängmedlemmar.
  3. För det tredje måste staten ta ett helhetsgrepp om de utsatta miljonprogrammen. Otryggheten i dessa områden måste åtgärdas på olika sätt samtidigt som migrations- och integrationspolitiken läggs om till mer av stramhet och kravställande. Bidrag måste villkoras med motprestation och nyanlända måste lära sig språket.

Sverige och Stockholmsregionen hamnat i ett läge som kräver oerhört tuffa åtgärder och mer av kravställande eftersom gängvåldet har nått sådana nivåer att själva samhällskontraktet och tilliten människor emellan hotas.

Syftet med förslagen är därför att låsa in så många grovt kriminella som möjligt under väldigt lång tid för att stoppa våldsspiralen och nyrekrytering av nya ungdomar till gängen.

Region Stockholm tänker inte stillatigande se på när stockholmarnas säkerhet är hotad och vi förväntar oss att regeringen agerar för att göra Stockholmsområdet tryggt igen. Gängvåldet är just nu det största hotet mot Stockholmsregionens framtid.  


Irene Svenonius, finansregionråd i Stockholm (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE