Jo, kyrkopolitik har med politiken att göra

Replik från Socialdemokraterna om politikens roll i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När våra kandidater väljer att vara tydliga med sin socialdemokratiska tillhörighet är det en viktig varudeklaration. Också en medlem som inte har en regelbunden kontakt med kyrkan ska vara trygg med vad de förtroendevalda står för. Replik från Jesper Eneroth.
När våra kandidater väljer att vara tydliga med sin socialdemokratiska tillhörighet är det en viktig varudeklaration. Också en medlem som inte har en regelbunden kontakt med kyrkan ska vara trygg med vad de förtroendevalda står för. Replik från Jesper Eneroth.

REPLIK. Tre ”obundna” nomineringsgrupper jämför styrningen av världens kanske mest öppna och demokratiska kyrka – Svenska kyrkan – med diktaturer(!).

Det är ett angrepp både mot kyrkans demokratiska struktur och de tusentals människor som kandiderar till kyrkovalet under partipolitisk flagg.

Den här debatten är inte ny. POSK och Frimodig kyrka har drivit den i många år. De arbetar för att begränsa medlemmarnas rätt till medbestämmande, att bara de mest aktiva ska få engagera sig i kyrkans styrande organ.

De brukar påstå att kyrkopolitik inte har med politik att göra. Men genom alla tider har kyrkans beslutsfattare tagit ställning i värderingsstyrda frågor, allt från synen på jämställdhet i kyrkan till hur tillgångarna ska förvaltas.

Vi socialdemokrater skulle aldrig ifrågasätta legitimiteten hos andra nomineringsgrupper. Vi bejakar mångfald och värnar alla medlemmars rätt att organisera sig som de vill och att rösta som de vill.

Men när våra kandidater väljer att vara tydliga med sin socialdemokratiska tillhörighet är det en viktig varudeklaration.

Vi har alltid med oss våra grundläggande politiska värderingar när vi engagerar oss i Svenska kyrkan. Också en medlem som inte har en regelbunden kontakt med kyrkan ska vara trygg med vad de förtroendevalda står för.

Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare – det spelar roll vem som ansvarar för personalfrågorna. Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

När vi socialdemokrater kämpar för att kyrkans leverantörer ska ha kollektivavtal, att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att alla präster ska vilja viga samkönade par – då är det i grund och botten kärleksbudskapet om att älska din nästa som dig själv det handlar om.

I en tid när slutenhet, högerpopulism och egoism breder ut sig också i kyrkan verkar vi för att den ska stå fast vid de grundläggande värdena om solidaritet, jämlikhet och människors lika värde.

De är väl sammanflätade med socialdemokratiska värderingar och det skäms vi inte ett ögonblick för att visa upp.


Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE