Gör det enklare att starta gruvor i Sverige

S: Det är viktigt både för jobben och klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den gröna omställningen kräver tillgång till fler olika metaller och mineraler än vad vi tidigare använt. Fyndigheter finns i hela Sverige, därför måste det också gå att öppna nya gruvor, skriver tre socialdemokrater i partistyrelsen.
Den gröna omställningen kräver tillgång till fler olika metaller och mineraler än vad vi tidigare använt. Fyndigheter finns i hela Sverige, därför måste det också gå att öppna nya gruvor, skriver tre socialdemokrater i partistyrelsen.

DEBATT. Sverige behöver gruvor, både för jobben och för klimatet.

När vi Socialdemokrater samlas till kongress i november ska vi slå fast hur vi skapar framtidens jobb och samtidigt höjer takten i Sveriges klimatomställning.

Den socialdemokratiska partistyrelsen vill att nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till de metaller och mineral som bland annat krävs för ny teknik. Det är viktigt både för jobben och klimatet.

Vi anser att det är helt nödvändigt att förenkla processen för tillstånd för både befintliga och nya verksamheter.

Sverige är ett rikt land. Skogen, malmen och mineralerna gör industrin till ryggraden i vår ekonomi.

Industrin och industriarbetarna var avgörande när vi Socialdemokrater byggde välfärdslandet Sverige. Lika avgörande är de när vi nu ställer om till världens första fossilfria välfärdsland.

När vi minskar utsläppen skapar vi samtidigt jobb och möjligheter i hela landet.

Sverige är i dag en viktig producent av metaller och mineral. År 2020 stod Sverige för 93 procent av all järnmalm, 18,8 procent av allt guld och 10,7 procent av all koppar som producerades inom EU.

Den svenska gruv- och mineralnäringen har stor betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala sammanhanget samt utanför Sveriges gränser.

LKAB:s gruva är ett exempel. Gruvans betydelse för området bevisas inte minst i det enorma projektet i att flytta hela Kiruna stad. Men gruvan är inte bara viktig för Kirunas närområde, utan för hela Sverige.

Precis som de nya gröna industrierna i norra Sverige som skapar jobb och samtidigt driver på klimatomställningen.

Den gröna omställningen och elektrifiering av samhället kommer kräva ny teknik och nya energilösningar som i sin tur kräver tillgång till fler olika metaller och mineraler än vad vi tidigare använt.

Det gäller både så kallade innovationskritiska metaller men också basmetaller som koppar.

Till exempel innehåller en elbil cirka tre till fyra gånger mer koppar än en konventionell bil med förbränningsmotor. Men också sällsynta jordartsmetaller.

Som kobolt som krävs för bland annat vindkraftverk, elbilsbatterier och mobiltelefoner.

Produkter som kommer att efterfrågas i ökad utsträckning när världen gemensamt ställer om till ett digitalt och fossilfritt samhälle.

Fyndigheter finns i hela Sverige liksom stor kompetens kring att utvinna dem. Därför måste det också gå att öppna nya gruvor för att på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt utvinna dessa nödvändiga metaller och mineraler.


Skälen är flera:

  • Utan industrin stannar Sverige, jobben kopplade till gruvdriften behövs för att öka tillväxten och stärka välfärden i de delar av landet där fyndigheterna finns.  
  • Klimatomställningen och digitalisering är avgörande att genomföra. Både för att lösa den akuta klimatkrisen men också säkra vår framtids konkurrenskraft.
  • Det är inte hållbart att vara beroende av att importera dessa metaller från länder som Kina, Ryssland och DR Kongo av både beredskapsskäl och strategiska skäl.
  • Det är inte heller acceptabelt att vi i Sverige, eller EU skitar ner miljön och utnyttjar arbetare i länder som har några av världens sämsta lagstiftningar på dessa områden. I Sverige har vi goda möjligheter att bryta malm och mineraler under strikta lagar på det mest hållbara sättet.
  • EU har ett stort importbehov av de metaller och mineral som finns i vår svenska berggrund.

Vi Socialdemokrater kommer driva på för att fler gruvor ska kunna öppnas, för jobbens skull och för klimatet. För att hela landet ska leva och växa. Så tar vi Sverige framåt.


Hanna Westerén, klimatpolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i partistyrelsen (S)
Anna-Caren Sätherberg, vice ordförande näringsutskottet, riksdagsledamot och ledamot partistyrelsen (S)
Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ledamot i partistyrelsen (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE