Så ska Moderaterna få ordning på Sverige

Partiledningen: Här är vårt breda reformpaket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-10-21

På Moderaternas stämma i dag presenterar vi ett omfattande reformpaket med fokus på att bekämpa brottsligheten, minska arbetslösheten och genomföra klimatomställningen, skriver Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Anna Tenje.

DEBATT. Moderaterna tror på Sveriges enorma möjligheter. Men utvecklingen går nu åt fel håll.

Den grova brottsligheten ökar, långtidsarbetslösheten är historiskt hög och Sverige missar sina egna klimatmål.

Därför presenterar Moderaterna ett brett reformpaket i samband med vår stämma som inleds i dag. Vårt mål är att nu få ordning på Sverige.

Sverige är världens mest jämställda land, och världens mest innovativa. Men vi håller också på att bli Europas otryggaste.

Antalet dödsskjutningar har slagit rekord under 2021. Utvecklingen med allt grövre våld saknar motsvarighet i övriga Europa. Trots det är vår lagstiftning svagare än i många av våra grannländer.

När Moderaterna föreslagit åtgärder som skulle ge rättsväsendet mer kraftfulla verktyg i kampen mot gängen har regeringen sagt nej. I stället har den nöjt sig med att göra mindre justeringar i marginalen.

Att fortsätta med detta kommer inte vara tillräckligt för att bryta mönstret.

Kampen mot kriminaliteten kommer bli en ny, borgerlig regerings allra viktigaste uppgift.

Men även att bryta utanförskapet och öka självförsörjningen.

Mer än varannan vuxen invandrare – 675 000 personer – kan inte försörja sig själv, utan är beroende av bidrag för sitt uppehälle. Antalet långtidsarbetslösa närmar sig 200 000 personer.

I budgeten för 2022 fortsätter regeringen att montera ned arbetslinjen. Det är mer av samma politik som har lett till att Sveriges arbetslöshet ökat mest i hela EU. En politik som på sikt hotar välfärden.

Det svaga politiska ledarskapet gäller även klimatet. Vi skulle kunna bli landet med världens grönaste tillväxt. Men Sveriges utsläpp minskar för långsamt, vilket leder till att vi missar klimatmålen.

Regeringen lägger ner kärnkraften. I stället eldar Karlshamnsverket 140 000 liter olja i timmen – milda dagar i september, innan det ens blivit ordentlig höst.

Elbristen gör att företag tvingas flytta utomlands, och den stoppar nya investeringar. Och elpriset är skyhögt. Till följd av detta går Sverige miste om tusentals arbetstillfällen.

Sveriges problem är stora. Men vi har haft allvarliga bekymmer tidigare, och vi har lyckats lösa dem. Men för att klara detta krävs ett nytt politiskt ledarskap, som erkänner problemen och tar tag i dem.

Det är inte omöjligt att samla Sverige till förändring – det är bara omöjligt för Socialdemokraterna.

En handlingskraftig regering måste bygga på vad den är för, inte vad den är emot. Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik, och vi pratar och samarbetar med alla. Vi fokuserar på sakfrågorna för att lösa Sveriges problem.

Vi presenterar i dag ett omfattande reformpaket som läggs fram på Moderaternas stämma. Det är förslag som skulle sätta Sverige på rätt kurs igen.

Med fokus på att bekämpa brottsligheten, minska arbetslösheten och genomföra klimatomställningen.

1. Terrorlagstiftning mot gängen och en helt ny brottsbalk.

Moderaterna vill använda terrorlagstiftning mot de kriminella gängen. Gängmedlemmar ska punktmarkeras. Det ska vara tillåtet att proaktivt avlyssna gängkriminella.

Gängkriminella som inte är svenska medborgare ska utvisas. Vi ska införa visitationszoner och dubbla straff. Poliserna ska bli många fler och få högre lön och betald polisutbildning.

Sveriges 60 år gamla brottsbalk ska ses över i grunden och anpassas till en ny verklighet. Brottsoffer och samhällsskydd – inte gärningsmannen – ska stå i fokus.

2. Minska utanförskapet – återupprätta arbetslinjen.

Det ska alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Moderaterna vill därför sänka skatten på låga inkomster och införa ett bidragstak.

Kostnaderna att anställa långtidsarbetslösa ska sänkas. Alla som är nya i Sverige ska lära sig svenska språket och steg för steg jobba sig in i välfärden. För att Sverige ska klara integrationen krävs minskad invandring, inte ökad.

3. Grön tillväxt i hela Sverige

Sverige ska bli världsledande i grön tillväxt. Staten måste gå hand i hand med näringslivet.

En moderatledd regering kommer att garantera ren och stabil el genom att försvara all fossilfri elproduktion.

Omständliga tillståndsprocesser ska kortas och byråkratiska hinder för företag som vill ställa om kommer tas bort. Moderaterna kommer stå upp för svenskt skogsbruk och den enskilda äganderätten.

Sverige kan mycket bättre. Kriminaliteten, utanförskapet och klimatet är tre områden där Sverige behöver en ny start. Det kommer ta tid och det kommer bli svårt, men Moderaterna kommer jobba dag och natt för att vända utvecklingen.

Då kan vi få ordning på Sverige.


Ulf Kristersson, partiordförande (M)
Elisabeth Svantesson, vice partiordförande (M)
Anna Tenje, andre vice partiordförande (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.