Vad är allemansrätten värd på en granåker, C?

Slutreplik från Miljöpartiet om strandskyddet och skogen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är lätt att tro att Sverige är fullt av skog, men sanningen är att vi knappt har någon riktig skog kvar. Det mesta är trädplantager. C är de stora markägarnas röst. MP kommer att fortsätta vara naturens och allmänhetens röst. Slutreplik från MP om strandskyddet och skogen.
Det är lätt att tro att Sverige är fullt av skog, men sanningen är att vi knappt har någon riktig skog kvar. Det mesta är trädplantager. C är de stora markägarnas röst. MP kommer att fortsätta vara naturens och allmänhetens röst. Slutreplik från MP om strandskyddet och skogen.

SLUTREPLIK. När Miljöpartiet ställer krav på skydd av värdefull skog och stränder skämtar Centerpartiet bort det med att vi skulle vilja göra ett “Skansen i storformat”.

Men vi kan inte uppröras över att Amazonas regnskogar skövlas och samtidigt låta Sveriges gammelskogar försvinna.

Det är lätt att tro att Sverige är fullt av skog, men sanningen är att vi knappt har någon riktig skog kvar. Det mesta är trädplantager.

Det är dags att lämna den skogspolitik som är dikterad efter storbolagens och pappersindustrins villkor bakom oss. En levande skog har förutom träd också svamp, lavar, insekter och djur.

En fungerande skogspolitik måste också bygga på mångfald och se till skogens alla värden.

Skogsägare är olika och många vill bruka skogen hållbart. Nu är det är politikens uppgift att se till att lagstiftningen gör det enklare och lönsammare att bedriva hyggesfritt skogsbruk och ett skogsbruk där större hänsyn tas till den biologiska mångfalden.

Levande skogar hjälper till att hålla landsbygden levande. Det gör inte gigantiska kalhyggen sida vid sida.

Företagare kan tjäna bättre på nya sorters skogsbruk, på kvalitativ förädling av skogsråvaror, eller genom att kombinera hyggesfritt skogsbruk med besöksnäring.

Det är en myt att starkt strandskydd stå i vägen för att bygga och bo på landsbygden. De flesta svenskar ser igenom den falska konflikten. Hela 60 procent av svenskarna tycker det är en dålig idé att försvaga strandskyddet för att göra det enklare att bygga strandnära.

Vi har unika naturvärden i Sverige eftersom vi haft ett strandskydd under så lång tid.

Miljöpartiet ser värdet av att ha en allemansrätt som fungerar, både för svampplockning och bad. Ingen ska komma till sin favoritstrand och mötas av en “privat”-skylt. Och vad är allemansrätten värd i en skog utan liv?

Centerpartiet är de stora markägarnas röst. Miljöpartiet kommer att fortsätta vara naturens och allmänhetens röst vid förhandlingsborden – för klimatet, miljön och människan.


Karolina Skog, gruppledare i riksdagen (MP)
Annika Hirvonen, gruppledare i riksdagen (MP)
Katrin Wissing, partisekreterare (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE