Lärarna måste skyddas när skolorna drar igång

Debattören: Illavarslande att smittan nu sprids bland yngre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi kräver nu att nya och noggranna riskbedömningar görs på landets alla skolor inför vårterminens start. Arbetsgivarna måste tillhandahålla munskydd/visir för personal och elever som efterfrågar det, skriver Åsa Fahlén.
Vi kräver nu att nya och noggranna riskbedömningar görs på landets alla skolor inför vårterminens start. Arbetsgivarna måste tillhandahålla munskydd/visir för personal och elever som efterfrågar det, skriver Åsa Fahlén.

DEBATT. Coronaviruset har nu en snabb spridning och särskilt snabbt tycks spridningen ske med omikronvarianten där nya fall upptäcks på löpande band.

Enligt Folkhälsomyndigheten blir en siffra inaktuell så fort man har sagt den. Bedömningarna av smittspridningen, i synnerhet efter vaccination, är ännu svåra att göra men Folkhälsomyndigheten menar att smittan av omikron nu fördubblas varannan eller var tredje dag.

Så av allt att döma kommer läget att försämras med en förväntad topp i mitten av januari.

Många yrkesgrupper har drabbats under coronapandemin. Främst gäller det förstås sjukvårdspersonal. Trycket på sjukvården väntas nu öka och riskerar återigen att bli extremt högt.

Men lärare har också en utsatt situation med barn och unga i sin närhet och med svårigheter att hålla avstånd. Smittsituationen är därför illavarslande och smittspridningen har ännu inte nått sin förväntade topp när vårterminen börjar.

I synnerhet är det illavarslande att smittspridning nu tycks ske i lägre åldrar. Detta i en situation när det fortfarande finns många lärare som inte erbjudits det skydd som en tredje dos påstås kunna ge både mot att smittas men framför allt mot svår sjukdom och död.

Det finns alltså en betydande oro hos lärare att åter behöva vistas med elever och kollegor i trånga klassrum, korridorer och matsalar.

Därför kräver vi nu att nya och noggranna riskbedömningar görs på landets alla skolor inför vårterminens start. Arbetsgivarna måste dessutom tillhandahålla munskydd/visir för personal och elever som efterfrågar det.

För lärare som inte fått sin tredje vaccindos och som känner en akut oro måste det dessutom finnas möjlighet att få helt smittsäkra arbetsuppgifter. Det är inte rimligt att man ska känna en bävan inför att gå till jobbet.

All verksamhet som kan ske från hemmet ska också kunna ske från hemmet. Det gäller definitivt sådant som planeringsarbete, föräldrakontakter, personalmöten och konferenser.

Rektorer måste nu fullt ut lita på sin personal och låta dem som önskar det arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. På det sättet undviker vi också att ytterligare anstränga förhållandena i vården.

Tyvärr har pandemin med all önskvärd tydlighet åskådliggjort hur pressade förhållandena är inom både vård och skola. Där finns mycket sällan den luft som behövs i systemet för att kunna möta det oväntade.

Det behövs en buffert vid en ansträngd situation för ordinarie personal. Det kan för skolans del till exempel handla om en väl tilltagen grundbemanning genom till exempel ett fungerande tvålärarsystem eller flera fast anställda vikarier eller vikariepooler med legitimerade lärare. 

Tidigare har vi fört fram att lärarna måste erbjudas en tredje vaccination mot covid-19 efter riskgrupper och vårdpersonal. Detta mot bakgrund av att det finns betydande vinster med att hålla skolor öppna både för den enskilde och för samhället.

Det kunskapstapp som pandemin redan har åstadkommit är betydande och det dubbelarbete som lärare ofta tvingats till har slitit hårt. Så när undervisningen snart drar igång igen efter helgerna måste den så långt möjligt kunna bedrivas under säkra former.

Det förutsätter vaccineringar och försiktighetsåtgärder i skolorna. Vi kan inte stillatigande se hur skolgången förstörs för en generation av elever, där man inte får lugn och ro för sina studier.

Det stora kunskapstapp som hittills har skett under coronapandemin måste hejdas. Därför måste lärarna skyddas.


Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE