Julens budskap en utmaning i vår tid

Sveriges kristna råd: Våra kyrkor larmar om kraftig ökning av människor som söker akut nödhjälp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-12-24

Våra kyrkor och sociala diakonala organisationer larmar nu om en kraftig ökning av antal människor som söker akut nödhjälp. Det finns personer som efterfrågar mat som inte behöver värmas eftersom de inte har råd med elen att värma den med, skriver presidiet för Sveriges kristna råd.

DEBATT. Julen är här. Det lackas och förbereds in i det sista. För många är den här tiden på året både efterlängtad och krävande. Det är mycket som ska klaffa och mycket som ska införskaffas.

För andra är det ännu en helg som ska genomlevas, en helg som förknippas med saknad, brist och oro, i värsta fall förtvivlan.

Den relativa fattigdomen i Sverige ligger på runt 16 procent. När priserna stiger blir läget extra akut för många.

Våra kyrkor och sociala diakonala organisationer larmar nu om en kraftig ökning av antal människor som söker akut nödhjälp.

Höjda priser på mat och el gör att tidigare små marginaler har försvunnit. Pengarna räcker inte till både mat och el, eller medicin, än mindre till barnens julklappar.

Det finns personer som efterfrågar mat som inte behöver värmas eftersom de inte har råd med elen att värma den med.

Under hösten har kyrkorna och våra sociala organisationer sett ett ökat tryck med fler som söker stöd.

Barnfamiljer, pensionärer, människor i hemlöshet och/eller missbruk och ensamstående mammor – det finns många som sedan länge lever i utsatthet. Nu märks att många i dessa grupper har det extra svårt.

Vi möter också människor på flykt utan uppehållstillstånd som ofta saknar det stöd de behöver.

Julen är kyrkornas största högtid. Vi firar att Gud föds till jorden med storslagen musik, välfyllda gudstjänster, julgranar, ljus, tomtar och stjärnor.

Julen handlar om att en ny stjärna tänds på natthimlen och att fattiga herdar i ett land under våldsam ockupation, hör änglars sånger om fred på jorden och i himlen.

Detta sker samtidigt som ståthållaren i landet beslutat om folkräkning för att ta reda på vilka som bor i landet och få folk att betala och göra rätt för sig.

Enligt Bibelns berättelse tvingas Josef och Maria, trots höggraviditet, i väg. När värkarna börjar finns ingen plats för den främmande familjen.

Maria föder därför i ett stall under enkla förhållanden. Det lilla spädbarnet får sova i djurens matskål.

Centrum för den kristna tron handlar om att Gud själv föds i den största av utsatthet och att människor i motsvarande situation är de första att höra om det.

Det är ett utmanande budskap till oss i dag som avslöjar och omstörtar utanförskap, fattigdom och främlingsfientlighet. Budskapet säger att varje människa är värd aktning. Fred och frid finns på jorden och i himlen, men det föds i det oväntade, i det lilla sköra livet, i ett annorlunda, men nära möte.  

Det var en brokig skara som fanns runt spädbarnet Jesus och hans föräldrar; de utländska välbeställda forskarna med sina dyra gåvor, de fattiga inhemska herdarna, och djuren hemma i sitt stall.

Där och då började en annan slags gemenskap växa fram, mitt i det ostädade och bland djurspillningen, en där alla är välkomna och där man delar med sig.

Otryggheten i samhället kan läkas genom att vi bygger ömsesidig tillit till varandra.

Vi har ansvar att i varje relation vara förebilder i tro, hopp och kärlek. Så låt oss fira en sådan jul och söka friden och freden i det minst väntade. Änglarna sjunger fortfarande. Må vi höra sången och agera på den, för världens, fredens och vår nästas skull!


Presidiet för Sveriges kristna råd:
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan 
Anders Arborelius, kardinal och biskop, Stockholms katolska stift
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan 
Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan 
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln