Gymnasielagen funkar inte – vad gör Löfven?

Moderaterna: Lagen får inte övergå i en regelrätt amnesti

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fortsätter den här utvecklingen är risken att regeringen i stället tillåter att lagen övergår i en regelrätt amnesti. Det skulle skicka ett mycket olyckligt budskap till omvärlden att det går att stanna i Sverige trots att man saknar asylskäl, skriver Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard (M).
Fortsätter den här utvecklingen är risken att regeringen i stället tillåter att lagen övergår i en regelrätt amnesti. Det skulle skicka ett mycket olyckligt budskap till omvärlden att det går att stanna i Sverige trots att man saknar asylskäl, skriver Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard (M).

DEBATT. Den så kallade gymnasielagen har fullständigt havererat och förra veckan larmade SKL om psykisk ohälsa, prostitution och hemlöshet. Nu måste statsministern ta ansvar: Lagen som aldrig borde ha blivit verklighet får inte övergå i en regelrätt amnesti.

Förra året drev regeringen fram den så kallade gymnasielagen. Förslaget fick hård kritik av Advokatsamfundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Unicef och Polisen. Tydligast av alla var Lagrådet, som konstaterade att "Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Trots den massiva kritiken klubbades gymnasielagen igenom i riksdagen av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Över 7 000 tillfälliga uppehållstillstånd har nu beviljats enligt lagen.

Moderaterna röstade nej. Asylskäl ska styra beviljande av asyl, inte viljan att studera på gymnasiet. Lärare och annan skolpersonal ska inte tvingas avgöra den enskildes rätt att stanna i Sverige.

Gymnasielagen är inte den politik som Sverige behöver, och det är inte heller humant att i praktiken skjuta upp beslutet om utvisning. Den som inte får ett arbete i relativt nära anslutning till gymnasiestudiernas avslut, ska enligt lagens konstruktion utvisas från Sverige.

Det som Moderaterna varnade för har nu blivit verklighet. SKL rapporterade förra veckan om stora problem i kölvattnet av lagen. De svårtolkade reglerna skapar stor oro och psykisk ohälsa hos personerna som fått stanna.

När de nu ska ansöka om nya uppehållstillstånd bedömer SKL också att många av dem kommer att få avslag – och varnar för att parallellsamhällen då riskerar att växa fram när många ändå stannar kvar trots utvisningsbeslut.

Bilden bekräftas av en rapport från Socialstyrelsen, som skriver att det är svårt för många i denna grupp att klara studierna på grund av bristande språkkunskaper, posttraumatiskt stressyndrom och/eller funktionsnedsättningar. Rapporten visar också att många av dem har osäkra boendelösningar och osäker försörjning, vilket bland annat lett till prostitution och drogförsäljning.

Gymnasielagen är ett uppenbart haveri men regeringen erkänner inte sitt misstag – och har inte presenterat några åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Justitieminister Morgan Johanssons enda svar på kritiken är att: ”Lagen gäller och det är inte aktuellt med en översyn”.

Fortsätter den här utvecklingen är risken att regeringen i stället tillåter att lagen övergår i en regelrätt amnesti. Det skulle skicka ett mycket olyckligt budskap till omvärlden att det går att stanna i Sverige trots att man saknar asylskäl.

Vi moderater avkräver därför statsminister Stefan Löfven ett svar på hur regeringen tänker hantera de ödesdigra konsekvenserna av lagen. När vi nu ställde frågan till honom i riksdagens kammare fick vi inget svar, han konstaterade endast att lagen ligger fast.

Sverige behöver en helt annan invandringspolitik än den regeringen för. Decennier av otydliga regelverk och förhastade politiska reformer måste få ett slut. En enkel men tydlig princip måste råda: Ett ja ska vara ett ja, och ett nej ska vara ett nej. Nu krävs en stram och hållbar politik.

Sveriges kommuner ropar på hjälp. Den här regeringen varken hör eller ser. Statsministern tar inte ansvar och kan inte ens ge ett svar. I stället skyller han än en gång ifrån sig. Gymnasielagen borde aldrig ha införts. Nu måste statsministern meddela svenska folket varför han gav över 7 000 vuxna utan asylskäl uppehållstillstånd, och vad han nu ska göra för att få kontroll över situationen.


Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna
Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE