Så är det att leva som omskuren man

Debattörerna: Provocerande att påstå att omskärelse ”inte gör någon skada”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som omskurna har vi egen erfarenhet och blir mycket provocerade av alla påståenden om att stympningen är ett mindre och ofarligt ingrepp, skriver Fredrik Idevall och Ellis Wohlner.
Som omskurna har vi egen erfarenhet och blir mycket provocerade av alla påståenden om att stympningen är ett mindre och ofarligt ingrepp, skriver Fredrik Idevall och Ellis Wohlner.

DEBATT. Sedan centerpartiets beslut om omskärelse har åter frågan om könsneutral stympningslagstiftning kommit i hetluften (ett beslut som Annie Lööf tänker strunta i, trots att det demokratiskt antogs och dessutom är helt i linjen med hennes riksdagsmotion 2007).

I den senaste tidens debatt har redan många argument både för och emot stympning lyfts fram. Men i de flesta fall har debatten skett mellan personer som saknar egen erfarenhet av att leva med en stympad penis. Vi, som båda är omskurna, vill därför presentera vår syn på att leva med en stympad penis.

Vi har helt olika bakgrund och olika skäl till att vara omskurna. Skälet till att Ellis är omskuren är hans judiska och amerikanska bakgrund. I många decennier i USA blev i princip alla på sjukhus nyfödda pojkar, oavsett föräldrarnas tro, omskurna.

Den amerikanska ”traditionen” har egentligen sin grund i moralism – det ska vara svårare att onanera. Hälsoargumenten har tillkommit i efterhand.

Ingreppet i Fredriks fall gjordes i tioårsåldern av medicinska skäl, en för trång förhud gjorde det svårt att ta fram ollonet. Sannolikt skulle erektion vara smärtsamt.

Trots våra olika bakgrunder har vi båda engagerat oss mot omskärelse av småpojkar som inte har medicinska skäl och vi förtjänar, som omskurna, att bli lyssnade på. Vi reagerar inte minst starkt på de svepande och helt ogrundade påståendena att lite stympning får man väl stå ut med om ens föräldrar i välmening eller av obetänksam tradition valt att stympa sitt barn. Ingreppet är ju så litet och det gör ingen skada.

Men om de som framför dessa argument ägnat så lite som en minut att googla, så hade de fått fram oräkneliga exempel på skador. Många med livslånga och allvarliga men.

Som omskurna har vi talat med ett stort antal i samma situation och hört de personliga berättelserna om större och mindre problem. Vi har även egen erfarenhet och blir mycket provocerade av alla påståenden om att stympningen är ett mindre och ofarligt ingrepp.

Även utan några oönskade följder anser vi det principiellt fel att skära i barn ty det strider både mot barnets rätt till kroppsliga integritet och religionsfrihet.

Som omskurna kan vi också lätt identifiera oss med de pojkar och män som utnyttjat sin religionsfrihet och valt en annan religion än föräldrarna. Varje toalettbesök, varje erektion blir för många en påminnelse om föräldrarnas val att oåterkalleligen märka sitt barn med sin egen, inte barnets, religion.

En förhud kan inte sys tillbaka, inte ens för de som tagit avstånd från sina föräldrars religion. Vi har vid flera tillfällen, med omskurna, diskuterat olika metoder att få lite mer förhud.

För oss är det självklart att alla barns rätt att behålla sitt könsorgan naturligt och ostympat står över vuxna människors rätt att skära bort delar av friska barns kroppar.

Att visa empati och respekt för vuxna människor som önskar skära i sina barns friska kroppar innebär ett ställningstagande som vänder barnen ryggen. Empati och respekt bör i detta sammanhang visas de som ingreppet utförs på, inte för dem som står vid sidan av och firar den oåterkalleliga märkningen av barnet. Spädbarn har inte valt någon livsåskådning. Om barnet kommer att identifiera sig som muslim eller jude vet ingen.

Vi blir även provocerade av alla argument, välgrundade eller inte, som påstår att omskurna män är bättre för kvinnors hälsa. Detta kan vara ett argument för att stympa sexuellt aktiva män, men om spädbarns penisar har eller inte har naturlig förhud kan knappast påverka kvinnors sexuellt relaterade hälsa.

Ett av argumenten för att stympning ska vara tillåten är att ett förbud skulle leda till att omskärelse förflyttas till osäkra miljöer.

Detta är givetvis en legitim oro, och ett inte helt otänkbart utfall. Men redan nu utförs många omskärelser i strid med befintlig lagstiftning. Argumentet håller emellertid inte då lagar stiftas oavsett om samhällsmedborgare kan tänkas bryta mot dem eller ej.

Barnaga är förbjudet i Sverige, detta förbud hindrar tyvärr inte föräldrar från att misshandla sina barn. Det är likväl ett principiellt viktigt förbud som visar på samhällets syn på barn som rättighetsbärande individer. Könsstympning av flickor är förbjudet i svensk lag men det finns skäl att tänka att även det genomförs i osäkra miljöer. Pojkar bör ha lika stor rätt att behålla sina könsorgan intakta som flickor.

Slutligen, och som bör oftare funderas på, är det märkligt om den ”gud” som har skapat människan vill ställa krav på att kirurgiskt ändra på barnets kropp.


Fredrik Idevall, omskuren
Ellis Wohlner, omskuren med judisk bakgrund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE