Debatt

Nykterhetslobbyn har kapat svenskt båtliv

Dousa: Höj promillegränsen på sjön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den låga gränsen har ingen effekt på sjösäkerheten och är ytterligare ett exempel på nykterhetslobbyns fasta grepp om vår lagstiftning. Promillegränsen för sjöfylleri borde därför höjas till nordiska nivåer, skriver Benjamin Dousa (M).
Den låga gränsen har ingen effekt på sjösäkerheten och är ytterligare ett exempel på nykterhetslobbyns fasta grepp om vår lagstiftning. Promillegränsen för sjöfylleri borde därför höjas till nordiska nivåer, skriver Benjamin Dousa (M).

DEBATT

DEBATT. Sverige är i dag det land i Norden med de i särklass hårdaste reglerna för sjöfylleri. Sedan den nya lagen om sjöfylleri trädde i kraft år 2010 går det att dömas med en alkoholhalt på endast 0,2 promille i blodet, precis som vid bilkörning.

Den låga gränsen har ingen effekt på sjösäkerheten och är ytterligare ett exempel på nykterhetslobbyns fasta grepp om vår lagstiftning. Promillegränsen för sjöfylleri borde därför höjas till nordiska nivåer.

När den nya lagen om sjöfylleri började gälla blev det olagligt att köra båtar längre än 10 meter, eller som kan gå snabbare än 15 knop, med en alkoholhalt på 0,2 promille eller mer i blodet. Det har lett till att båtägare har fått höga dagsböter för att ha tagit sig en pilsner i skärgården eller stannat till vid en hamnkrog.

Det finns till och med exempel på båtägare som dömts för sjöfylleri efter att ha behövt flytta sina båtar snabbt på grund av oväntat oväder. Dagens lagstiftning är varken befogad eller rättvis.

Sjölagen är också orimlig ur det hänseendet att det inte spelar någon roll hur snabbt båten faktiskt går, utan hur snabbt båten i teorin kan gå. En båtförare med 0,2 promille i blodet som kör 10 knop i en båt som kan gå i 15 knop riskerar alltså att dömas för sjöfylleri samtidigt som en person med en högre alkoholhalt i blodet som kör samma hastighet i en båt som inte kan gå 15 knop inte bryter mot lagen.

Den låga promillegränsen för sjöfylleri är hämtad från biltrafiken trots att båttrafik inte kan jämföras med biltrafik. Först och främst är hastigheterna i båttrafik betydligt lägre än i biltrafik. Dessutom är marginalerna större på sjön än på land där bilar färdas i miljöer med många oskyddade trafikanter och andra fordon. Det finns inget som motiverar att promillegränsen ska vara samma för dessa vitt skilda trafikslag.

Anledningen till att den nya lagen om sjöfylleri infördes var att motverka alkoholrelaterade olyckor på sjön, men det finns inga belägg för att den nedre gränsen på 0,2 promille har någon effekt. I en undersökning av Sjörättsinstitutet slår de fast att av 350 sjöfylleridomar mellan 1994 och 2010 har båtföraren i nästan samtliga haft omkring 1,0 promille i blodet, långt från gränsen på 0,2 promille.

I sjöfylleridomarna finns det 17 fall av död eller allvarlig kroppsskada orsakade av berusning över 1,0 promille, och det har endast förekommit ett fall med lägre alkoholpåverkan. I det fallet menar dessutom domstolen att det inte behöver ha varit alkoholpåverkan som orsakade olyckan.

I de andra nordiska länderna har man ett mer generöst regelverk men kombinerar det med en ansvarslagstiftning liknande den som Sverige tillämpade före 2010. Det innebär att större vikt läggs vid en båtförares förmåga att kunna framföra fordonet till sjös, i stället för att ensidigt titta på promillegraden.

I kombination med en promillegräns på 0,5 är detta ett betydligt mer rimligt förhållningssätt. Innebörden skulle också bli att fler hamnkrogar fick bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Dagens låga promillegräns är inte befogad utan är ren och skär nykterhetspopulism. Precis som för så många andra förbud och regleringar handlar det inte om skademinimering utan om att tvinga på ens egen uppfattning och moral på andra. Många upplever ett egenvärde i att kunna dricka någon öl på båten en varm sommardag eller att kunna ta ett glas vin under middagen på en ö i skärgården.

Det är dags sluta ge vika för nykterhetslobbyn och i stället höja promillegränsen för sjöfylleri i Sverige till nordiska nivåer.


Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sjöfylleri

LÄS VIDARE

Sluta bluffa – sjöfylla är inget stort problem

ÄMNEN I ARTIKELN

Sjöfylleri

Benjamin Dousa

Båtliv

Båtar

Båttrafik

Norden