Debatt

Vidta åtgärder för att tillåta publik i idrotten

Titta på hur Danmark har gjort

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publik under matchen mellan FC Köpenhamn och Bröndby 21 juni.
Publik under matchen mellan FC Köpenhamn och Bröndby 21 juni.

DEBATT

DEBATT. Coronapandemin har drabbat Sverige hårt. Idrottsrörelsen har under våren och sommaren visat stort ansvarstagande och arbetat hårt för att anpassa sina respektive verksamheter i förhållande till myndigheternas direktiv gällande smittspridning.

Vi har inom rörelsen också visat ansvarstagande genom att utarbeta egna riktlinjer anpassade för respektive idrotts speciella förutsättningar, men att fortsätta arrangera evenemang utan publik är förödande för idrotten som bransch.

Mycket arbete görs nu inom idrotten för att vara förberedda den dag restriktionerna om max 50 personer vid allmänna sammankomster ändras, men det arbetet skulle med största sannolikhet kunna utföras bättre om det offentliga – Folkhälsomyndigheten och Regeringen – var mer transparenta med information kring sina bedömningar och mera villiga till dialog om vad de förväntar sig från idrottens aktörer den dag lättnader väl införs. Riksidrottsförbundet är naturlig part i dialog, men även vi som företräder utsatta specialidrotter står redo att när som helst bidra till att för processen framåt.

Folkhälsomyndigheten har aviserat att man kommer att kommunicera offentligt i frågan ”i augusti”, men om det överhuvudtaget blir några lättnader, eller vilket tidsperspektiv det handlar om, är högst oklart utifrån vårt kunskapsläge.

Vi har stor förståelse för att det är vanskligt att göra säkra prognoser kring smittspridning och vi respekterar de lagar och föreskrifter som gäller, men det rådande läget – där vissa branscher har att följa bestämmelserna om max 50 personer vid allmänna sammankomster och andra inte – skapar stor frustration runt om i Idrottssverige, såväl hos de som bedriver elitidrott på stora arenor som hos de som bedriver breddidrott på mindre arenor. Fotboll och speedway, som är de största publikidrotterna sommartid, drabbas hårt för dagen och inom kort börjar de stora inomhusidrotterna nya säsonger med ytterst osäkra förutsättningar.

Idrotten är sedan decennier en bransch med stor omsättning och många sysselsatta. Den negativa särbehandlingen av idrotten och andra evenemangsbaserade branscher som Ordningslagen och direktivet om max 50 personer innebär är högst otillfredsställande. Att vidta åtgärder för att underlätta för idrotten att närma sig mera normala förhållanden är samhällsekonomiskt sunt, ännu mera så om man också väger in de dynamiska effekter som idrottsevenemang skapar för associerade branscher.

Vi uppmanar nu myndigheter och regeringen att vidta åtgärder för att tillåta publik inom idrotten, så länge som direktiven angående smittspridning och social distansering kan upprätthållas.

I vår omvärld finns flera goda exempel på hur andra nationers myndigheter och regeringar agerat på idrottsområdet. I bland annat Danmark har man under en tid kunnat ta in publik på fotbollsarenor under förutsättning att man i övrigt uppfyller de krav som ställs kring smittspridning och social distansering och detsamma gäller för speedway i sportens största nation Polen.

I Storbritannien har regeringen pekat ut ett antal specifika idrottsevenemang, såväl utomhus- som inomhusevenemang, för att stresstesta de konkreta förslag som finns för att så småningom kunna lätta på restriktionerna för all brittisk idrott.

Om Folkhälsomyndigheten och Regeringen mot förmodan inte planerar några lättnader för idrotten på kort sikt önskar vi att liknande tester kunde genomföras vid utvalda idrottsevenemang även i Sverige. Fotboll och speedway står redo.

Håkan Leeman
Ordförande Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet (Svemo)
Karl-Erik Nilsson
Ordförande Svenska Fotbollförbundet (SvFF)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Fotboll

ÄMNEN I ARTIKELN

Fotboll

Coronaviruset

Danmark

Folkhälsomyndigheten

Riksidrottsförbundet

Regeringen