Debatt

Brist på kompetens – en fara för patienterna

Sjuksköterskor: Undersköterskor ersätter oss efter tre dagars bredvidgång

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är häpnadsväckande att Ivo anser att undersköterskorna kan ersätta en operationssjuksköterska efter tre dagars bredvidgång, skriver Kristina Lockner, Ami Hommel och Ann-Christin von Vogelsang.
Det är häpnadsväckande att Ivo anser att undersköterskorna kan ersätta en operationssjuksköterska efter tre dagars bredvidgång, skriver Kristina Lockner, Ami Hommel och Ann-Christin von Vogelsang.

DEBATT

DEBATT. Fortfarande drabbas varje år runt 100 000 patienter av en vårdskada på sjukhusen. Bristande kompetens är en orsak. Inspektionen för Vård och omsorg, Ivo, skriver i sin senaste årsrapport ”Vad har IVO sett 2018” att patienter utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när personalen inte har tillräcklig kompetens.

I rapporten anges även att ”Socialstyrelsen har konstaterat att det finns samband mellan personal- och kompetensbrister inom hälso- och sjukvården och risker för vårdskador. Analysen pekar på att brist på kompetens medför större risker än brist på personal.”

Mot denna bakgrund är det förvånande att Ivo anser att vårdgivaren uppfyller kraven på en god och säker vård när undersköterskor tar över operationssjuksköterskornas arbete för mindre ortopediska operationer.

Det är häpnadsväckande att Ivo anser att undersköterskorna kan ersätta en operationssjuksköterska efter tre dagars bredvidgång. Än mer uppseendeväckande är detta mot bakgrund av att undersköterskeutbildningar i Sverige saknar nationella lärandemål.

I samband med att kompetensstegar införs för undersköterskor ser vi i dag att vårdgivarna har stora problem att förstå och kunna värdera vilken kompetens respektive undersköterska egentligen har. Att jämställa denna osäkra kompetens med en specialistsjuksköterskas är allvarligt.

Ivo verkar nöjda med att vårdgivaren försäkrar att de gjort en riskanalys av hur bemanning och kompetens ska säkras samt att en utvärdering ska göras. I beslutet skriver Ivo även att arbetsuppgifterna som undersköterskorna utför under en operation inte kräver yrkeslegitimation.

Detta synsätt är allvarligt då det undergräver legitimationens roll. Undersköterskorna har inte tagit över några enstaka arbetsuppgifter utan samtliga arbetsuppgifter som ingår i operationssjuksköterskas kompetens.

En operationssjuksköterska arbetar efter en avancerad kompetensbeskrivning och har sammanlagt fyra års högskolestudier; tre års utbildning till legitimerad sjuksköterska och därefter en ettårig specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå.

Operationssjuksköterskan ansvarar för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer av patienter. Det innebär att förbereda patientens hud (bland annat huddesinfektion), skapa ett sterilt fält (drapera patienten med sterila lakan, iordningställa instrumentbord med alla instrument och medicintekniska produkter som operationen kräver), samt att kontinuerligt övervaka att den sterila barriären inte bryts under hela ingreppet.

Det komplikationsförebyggande arbetet inkluderar bland annat kontroll av instrument och allt material före, under och efter operationen för att säkerställa att inget oavsiktligt lämnas kvar i patientens kropp. Detta ansvar är en helhet och kan inte som Ivo anser brytas ned till en rad fristående arbetsuppgifter som inte kräver en operationssjuksköterskas kompetens.

Legitimation utgör det mest framträdande beviset på en yrkesutövares kompetens och är ett bevis för patienter och anhöriga att yrkesutövaren uppfyller de höga kompetenskrav som samhället ställt upp för självständiga yrken med stor betydelse för patientens säkerhet.

Legitimationen är en garanti för att personen har en viss kunskapsnivå. Den är personlig och ges till en yrkesutövare under förutsättning att hen har tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning. Samtliga legitimationsyrken kräver lägst tre års högskolestudier.

Ivo ska bedriva en strategisk och effektiv tillsynsverksamhet och ge vägledning. Det är beklagligt att Ivo inte agerar när vårdgivarna sänker kompetenskrav för att lösa bristen på operationssjuksköterskor och därmed undergräver legitimationens betydelse för att upprätta rätt kompetens för en säker vård.


Kristina Lockner, leg sjuksköterska, ordförande Riksföreningen för operationssjukvård
Ami Hommel, leg sjuksköterska, professor, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Ann-Christin von Vogelsang, specialistsjuksköterska operationssjukvård, med dr


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT Lyssna på personalen för att lösa vårdkrisen

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg

Vård & omsorg

Sjukvård

Svensk sjuksköterskeförening

Arbetskraftsbrist

Arbetsgivarfrågor