Inför hälsokollen för flyktingar med oss i SD

Replik från Sverigedemokraterna om obligatorisk hälsoundersökning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD är beredda att tillsammans med KD, och andra likasinnade partier, driva igenom obligatoriska hälsokontroller för flyktingar i Region Stockholm – och sätta krav på januariregeringen, skriver Gabriel Kroon.
SD är beredda att tillsammans med KD, och andra likasinnade partier, driva igenom obligatoriska hälsokontroller för flyktingar i Region Stockholm – och sätta krav på januariregeringen, skriver Gabriel Kroon.

DEBATT. Vi välkomnar Bohlins och Walléns nyktra – om än ett antal år sena – inspel om krav på obligatoriska hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande. Däremot återstår frågetecken kring varför enbart två moment, hälsoundersökningen och hälsosamtalet, görs obligatoriska medan det tredje, provtagningen för allmänfarliga sjukdomar, fortsatt är frivilligt.

Dessutom undantas tusentals anhöriginvandrare från högriskländer kraven om obligatorisk hälsoundersökning, då inte alla nyanlända oavsett ursprungsland inkluderas i hälsoundersökningen i dag. Är Kristdemokraterna även beredda att bredda gruppen som ska genomgå obligatorisk hälsoundersökning till samtliga nyanlända?

I flera år har vi belyst problematiken kring en omfattande invandring från länder med sämre folkhälsa och högre förekomst av sjukdomar. Bristfälliga hälsoundersökningar för människor som invandrat från högriskländer har medfört att tidigare utrotade sjukdomar, bland annat tuberkulos, åter har fått fäste i Sverige.

Vi har länge framfört vår oro över att knappt varannan nyanländ genomför sin hälsoundersökning – för att inte nämna de tiotusentals undantagna. Sammantaget har detta omöjliggjort en samlad uppfattning av sjukdomsbilden i landet.

Trots att Bohlin och Wallén väljer att undanta obligatorisk provtagning för att fånga upp individer med smittsamma sjukdomar samt inte utvidga de obligatoriska kraven till samtliga nyanlända, är deras förslag ett steg i rätt riktning.

Vi är därför beredda att tillsammans med Kristdemokraterna, och andra likasinnade partier, driva igenom frågan i Region Stockholm och sätta krav på januariregeringen. Frågan är om Kristdemokraterna är beredda att göra detsamma?


Gabriel Kroon, gruppledare, Region Stockholm (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE