Den stora invandringen försvårar integrationen

Löfven och Rådström Baastad: Fokus nu kan inte vara på stor migration utan på snabbare integration

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu står vi inför nya samhällsproblem som vi behöver lösa: Gängbrottsligheten och skjutningar. Bristerna inom sjukvård och skola, pensioner och äldreomsorg. Integrationen och segregationen. Klyftan mellan stad och land. Lösningen är fortsatt ett starkare samhälle, präglad av en jämlikhetstanke, skriver Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad.
Nu står vi inför nya samhällsproblem som vi behöver lösa: Gängbrottsligheten och skjutningar. Bristerna inom sjukvård och skola, pensioner och äldreomsorg. Integrationen och segregationen. Klyftan mellan stad och land. Lösningen är fortsatt ett starkare samhälle, präglad av en jämlikhetstanke, skriver Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad.

DEBATT. Historien om hur Sverige, ett litet land i norra Europas utkanter, gick från fattigdom till ett av världens mest framgångsrika länder, handlar om konkreta och breda, socialdemokratiska välfärdssatsningar, som steg för steg byggt vårt samhälle starkare och mer jämlikt.

Men i historien finns det också värderingar som varit helt centrala i att bygga Sverige starkt: arbetsmoral, plikt, rätt, jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och demokrati.

Nu står vi inför nya samhällsproblem som vi behöver lösa: Gängbrottsligheten och skjutningar. Bristerna inom sjukvård och skola, pensioner och äldreomsorg. Integrationen och segregationen. Klyftan mellan stad och land.

När man radar upp dem kan de verka överväldigande, men den gemensamma nämnaren är att de inte är individuella problem, utan kräver kollektiva, samhällsbaserade lösningar. Problemen må vara nya men lösningen är fortsatt ett starkare samhälle, präglad av en jämlikhetstanke.

Tryggheten ska öka. Vi ska vara stenhårda mot brotten men också brottens orsaker. Nästan alla är överens om att sätta hårt mot brotten – så även vi. Därför har vi skärpt över 50 straff, stärkt rättsväsendet och bygger ut polismyndigheten med 10 000 fler anställda. Vi ska knäcka gängen och öka tryggheten i hela landet.

Men för att långsiktigt lösa problemen med gängkriminalitet behöver det förebyggande arbetet stärkas och grogrunden för kriminalitet bekämpas. Då är det ett helt samhälle som behövs, inte minst skola, socialtjänst och civilsamhället. Det är en bild som även delas av polisen.

Här står de högerkonservativa partierna i svensk politik – M, SD och KD – helt svarslösa.

Integrationen ska bli bättre. Under flera år har vi haft en stor invandring till Sverige. De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället.

Men en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit. Fokus nu kan inte vara på stor migration, det måste vara på snabbare integration. Och de värderingar som byggt Sverige starkt ska även gälla i integrationsarbetet.

Kommer man till Sverige och får stanna, då ska har man en plikt att snabbt lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Samtidigt ska man få möjlighet till utbildning och förutsättningar att snabbt bli en del av samhällsgemenskapen. De högerkonservativa skär i stället kraftigt på integrationen. Det riskerar både att välta över kostnaderna på redan pressade kommuner och leda till ökad segregation och parallellsamhällen.

Välfärden ska stärkas. Ska vi bekämpa ojämlikheten, arbetslösheten och känslan av hopplöshet som finns i vissa delar av landet, då krävs en stark och mer jämlik välfärd i hela vårt land. Under den gångna mandatperioden har regeringen exempelvis tillfört över 35 miljarder kronor till svensk välfärd, och mer än 100 000 fler arbetar nu i välfärden jämfört med 2014.

Genom Januariavtalet har vi säkrat ett tillskott på ytterligare 20 miljarder kronor. Vi fortsätter även höja pensionerna – har man arbetat ett helt arbetsliv och byggt detta land, ska man också ha en bra pension man kan leva på.
Tillskotten som görs är välbehövliga, men mer måste till.

I kommande statsbudgetar kommer vi socialdemokrater därför att ställa alla andra utgiftsökningar mot mer resurser till välfärd och trygghet. Det som behövs framöver är större satsningar på välfärden, inte högerns nedskärningar.

Vi tror på Sverige och vår förmåga att tillsammans lösa de samhällsproblem vi står inför.

Socialdemokratin kommer alltid att sätta välfärden och tryggheten först. Så fortsätter vi bygget av ett starkare samhälle.


Stefan Löfven, partiordförande (S)
Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE