Debatt

Våra svenska politiker behöver bli mer bildade

Christer Nylander: Förmågan att fatta genomtänkta beslut har aldrig varit viktigare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I stället för att debattera behovet av en kanon från riksdagens talarstol, borde riksdagsledamöter själva få en introduktion i några av de viktigaste verken som format världens utveckling och människans förståelse av sitt liv, skriver  Christer Nylander (L).
I stället för att debattera behovet av en kanon från riksdagens talarstol, borde riksdagsledamöter själva få en introduktion i några av de viktigaste verken som format världens utveckling och människans förståelse av sitt liv, skriver Christer Nylander (L).

DEBATT

DEBATT. Det är en fin och viktig del av demokratin att det är andra människors förtroende som avgör om man blir vald till politiskt uppdrag, inte pengar, familjebakgrund eller formell utbildning. 

Man behöver alltså inte någon särskild förkunskap för att bli förtroendevald. Det är därför man i såväl riksdag som i de flesta kommuner och regioner erbjuder nyvalda politiker utbildning i hur det politiska systemet fungerar, samt ibland specialkunskaper som man behöver för att klara ett visst riksdagsutskott eller kommunal nämnd. Gott så!

Jag har länge argumenterat för att man som ny i riksdagen också borde erbjudas en duvning i ekonomi och grunderna för vår konstitution. För även om det är bra att det inte finns några formella kunskapskrav för att bli vald, är det inte så dumt om riksdagsledamöter förstår statsbudget och lagstiftningsprocess när man väl är vald. 

Som världen av idag ser ut borde ytterligare ett område läggas till denna introduktion – bildning.

Det är förvisso inte så enkelt att definiera bildning (själv gillar jag Montaignes bild av ett bi som samlar nektar från olika håll och utifrån det skapar sin alldeles egen honung). Än svårare är det förstås att bestämma vad en sådan introduktionskurs skulle innehålla.

Icke desto mindre vore det värt ett försök. 

Förmågan att tänka egna självständiga tankar, göra egna välgrundade analyser och utifrån det fatta genomtänkta beslut har aldrig varit viktigare. Men det har heller aldrig varit svårare. Det är därför det behövs en bildningskurs för politiker. Det vore bra i sig, men också som en förebild för andra.

Jag menar att det är helt avgörande om man ska vara bra politiker att ha förmåga att sätta in enskilda frågor i ett större sammanhang, att se saker ur andra perspektiv än de intuitiva och att kritiskt granska påståenden. Men det är svårare att leva upp till detta i en värld som går snabbt, där man ständigt översköljs av intryck, där det blir svårare att orientera sig och där filterbubblan, som vi på något sätt alltid levt i, nu kraftigt förstärks av algoritmer.

Det är därför hög tid att på allvar lyfta behovet av bildning. Politiker bör vara förebilder.

När man strävar efter bildning lär man sig saker och skapar sig förmågor man inte på förhand vet att man har nytta av. Man kanske inte heller kan se nyttan i efterhand.

Därför är det svårt att argumentera för att en riksdagsledamot, i stället för att ytterligare en timme ha näsan i en faktapromemoria, bör ägna tid åt att se en antik grekisk pjäs, läsa Stefan Zweig, Mary Shelley, Jane Austen och Chimamanda Ngozi Adichie eller försjunka i tankar framför en skulptur av Lena Cronqvist som står uppställd framför en film av Fellini.

Men sannolikt är en politiker som tog sig den tiden bättre rustad att fatta kloka beslut.

En kurs gör ingen människa bildad, men kanske kan introduktion, en guidning och en allmän översikt ge den nyfikenhet och den grundläggande kunskap som krävs för att man sedan fortsätter sin bildningsresa på egen hand.

I den politiska debatten väcks då och då frågan om en kanon. Att vissa verk är och har varit mer avgörande än andra för människans förståelse eller för en konstarts utveckling är självklart.

Men, i stället för att debattera behovet av en kanon från riksdagens talarstol, borde riksdagsledamöter själva få en introduktion i några av de viktigaste verken som format världens utveckling och människans förståelse av sitt liv.

Då skulle man vara något bättre förberedd på de många svåra frågor och situationer man ställs inför som beslutsfattare. Dessutom skulle man vara en god förebild för andra.


Christer Nylander, riksdagsledamot, ordförande i riksdagens kulturutskott (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Christer Nylander

ÄMNEN I ARTIKELN

Christer Nylander

Mary Shelley

Stefan Zweig

Jane Austen

Chimamanda Ngozi Adichie