Ta ansvar, EU – utvisa migranter från Sverige

SD: Efter migrationskrisen måste vi kunna få hjälp att hitta de som är här illegalt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är rimligt och brådskande att EU mobiliserar för att lösa säkerhetshotet med illegala migranter. SD föreslår därför ett åtgärdspaket för att EU – på begäran av en medlemsstat – ska kunna ta över det fulla ansvaret för utvisningar, skriver Jimmie Åkesson och Peter Lundgren.
Det är rimligt och brådskande att EU mobiliserar för att lösa säkerhetshotet med illegala migranter. SD föreslår därför ett åtgärdspaket för att EU – på begäran av en medlemsstat – ska kunna ta över det fulla ansvaret för utvisningar, skriver Jimmie Åkesson och Peter Lundgren.

DEBATT. I spåren av den djupa migrationskrisen brottas Sverige med den ohanterliga uppgiften att verkställa utvisningar av de som befinner sig illegalt i landet.

För närvarande väntar tiotusentals individer på verkställighet av utvisningsbeslut. Därutöver gör bedömare uppskattningen att mellan 30 000 och 60 000 ytterligare individer uppehåller sig i landet illegalt.

Omfattningen av problemet undergräver rättsstaten, samtidigt som den stora gruppen utgör ett omedelbart hot mot säkerheten i samhället. I en situation där myndigheter saknar kontroll över de som uppehåller sig illegalt i landet, finns risk att gruppen innehåller både mycket brottsaktiva element och potentiella terrorister.

Sveriges förmåga att själva lösa situationen är bevisligen otillräcklig. Under 2018 lyckades Polisen verkställa färre än 5 000 utvisningar, av totalt över 11 000 beslut om utvisning. Vid årets slut väntade enligt Polisens statistik över 17 000 på att utvisas från Sverige. Den största delen av dessa var också efterlysta eftersom de avvikit och gått under jorden.

De rättsliga myndigheterna saknar såväl operativ kapacitet som ekonomiska resurser att i tillfredsställande takt hitta, omhänderta och utvisa de som saknar rätt att befinna sig i landet. Situationen försvåras ytterligare av den fria rörligheten i EU, vilken gör det svårt att på medlemsstatsnivå ha kunskap om vilka som för stunden befinner sig i landet.

I EU:s åtaganden ingår att upprätthålla den yttre gränsen och ha kontroll över vilka som passerar in i Schengen. Sedan tidigare gäller också principen att asyl ska sökas i det första medlemsland en individ anländer till.

EU har dock under många år misslyckats att upprätthålla dessa åtaganden, vilket drabbat Sverige särskilt hårt.

I ett normaltillstånd ska och kan varje medlemsstat hantera sina egna utvisningar, EU:s misslyckande gör dock att situationen är långt ifrån normal.

Vi menar därför att EU har ett gemensamt ansvar för att lösa den kris man skapat. Det är inte försvarbart att Sverige ensamt ska ta ansvar för den kris som till stor del är orsakad av att andra EU-länder i strid med gällande regler låtit tillståndslösa migranter passera till Sverige.

Det är därför rimligt och brådskande att EU mobiliserar för att lösa det ömmande säkerhetshot som vi ställts inför.

Sverigedemokraterna föreslår därför ett åtgärdspaket för att EU – på begäran av en medlemsstat – ska kunna ta över det fulla ansvaret för verkställigheter. Ett sådant ansvar bör kunna sträcka sig över en viss tid eller avse en viss individ.

I ett första skede bör EU omedelbart upprätta en operativ förmåga att på begäran av en medlemsstat bistå med eftersökandet och omhändertagandet av personer som saknar uppehållsrätt. Rättsliga instrument bör samtidigt formas för att tillfälligt kunna överlåta ansvaret för dessa till EU och för att i varje enskilt fall försätta tillståndslösa individer i förvar.

I väntan på slutverkställighet eller för individer vars verkställighet försvåras av yttre faktorer bör ändamålsenliga förvarscentra kunna upprättas på strategiska platser runt om i EU.

Betydande resurser bör dessutom avsättas från EU:s befintliga medel för att EU ska kunna ta hela det ekonomiska ansvaret.

Detta innebär inte att mer beslutanderätt hamnar i Bryssel. Det innebär att EU – efter begäran från en medlemsstat – ska ta ett gemensamt ansvar för den kris man varit högst delaktig i att skapa.

Under kommande år kommer utvisningar och förmågan att underlätta återvandring vara en avgörande politisk fråga i EU. Där behöver särskilt drabbade länder som Sverige avlastning - och alla EU-länder behöver öka sin samordning.

Genom aktiva åtgärder på området kan vi också göra det mindre attraktivt att ta sig illegalt till EU, vilket är den stora ödesfrågan om vi vill stoppa den fortsatt omfattande och problematiska migrationen till Europa från länder i Nordafrika och Västasien.

För Sverigedemokraterna är detta den viktigaste uppgiften i EU-parlamentet efter valet.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Peter Lundgren, Europaparlamentariker (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE