Pollensäsongen slår hårt i coronakrisen

Debattörerna: Tusentals kan behöva stanna hemma från jobb och skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Myndigheternas råd är att alla med luftvägssymtom i rådande coronaläge ska stanna hemma. Det innebär att många med pollenallergi kommer att behöva vara borta under en längre period från skola och arbete i vår, skriver Maritha Sedvallsson och Kristina Ljungros.
Myndigheternas råd är att alla med luftvägssymtom i rådande coronaläge ska stanna hemma. Det innebär att många med pollenallergi kommer att behöva vara borta under en längre period från skola och arbete i vår, skriver Maritha Sedvallsson och Kristina Ljungros.

DEBATT. Vi står inför pollensäsongen. En tredjedel av Sveriges befolkning har pollenallergi.

Det innebär att tusentals människor kommer att få allergiska symptom som i många fall liknar dem man kan få vid vanliga infektioner. Eftersom myndigheternas råd är att alla med luftvägssymtom – även lätta – i rådande coronaläge ska stanna hemma, innebär det att många med pollenallergi kommer att behöva vara borta under en längre period från skola och arbete.

Det betyder att det i praktiken kan påverka var tredje intensivvårdssköterska, var tredje busschaufför och var tredje lärare eller undersköterska i äldrevården.

Den tredjedelen kommer i år att behöva stanna hemma kortare eller längre perioder på grund av allergisymtom hos antingen dem själva eller hos deras barn – symtom som vanligtvis inte leder till sjukskrivning.  

För att undvika att effekterna av detta blir alltför långtgående för samhället och för den enskilde, vill vi lyfta några viktiga områden. 

Bra behandling för allergiker. Personer med pollenallergi, även lindrig, behöver vara extra noga med sin allergibehandling för att inte få snuva, hosta eller andra symtom från luftvägarna. Det är särskilt viktigt i år.

Det finns många receptfria läkemedel där apoteken kan ge råd, och om inte det hjälper finns också ordinerade behandlingar som förskrivs av vården.

Det handlar om att fler, med bättre behandling mot pollenallergi, kan bli symtomfria och gå till jobb och skola. Men det handlar också om att personer som riskerar att få sin astma försämrad under pollensäsongen ska vara så bra medicinerade som möjligt för att slippa söka vård i ett läge där belastningen på vården är exceptionellt hög.  

Barns rätt till skola. Om barn, trots allergibehandling, behöver vara borta en längre period från skolan för att de på grund av sin pollenallergi har coronaliknande symtom, måste de ha rätt till undervisning, till exempel på distans. 

Tydliga riktlinjer och bra vård. Pollenallergi är ett problem varje år. I år kommer det att bli än mer kännbart såväl för enskilda som för samhället, när samhällsviktiga medarbetare kommer att behöva vara borta från sina arbeten och elever kommer att missa längre perioder av skolan.

Många är frustrerade över att inte kunna gå till jobbet och bidra på grund av sin pollenallergi. Det har vi stor respekt för. Vi har stor förståelse för myndigheternas uppmaning att alla som har symtom ska stanna hemma och att det kan vara svårt för den enskilde att avgöra om snuva och luftvägsinfektion beror på allergi eller infektion eller ibland båda samtidigt.

I detta läge behövs både tydlig information till enskilda kring vad som kan göras för att minska pollensymtomen. Fler behöver få tillgång till både bättre symtomlindring och vaccinationsbehandling. Och tydliga, enhetliga riktlinjer behöver ges utifrån rekommendationerna att alla med symtom ska undvika miljöer som arbetsplatser och skola. 

Vi får tyvärr signaler om att budskapen kan skilja sig åt mellan olika skolor om huruvida personer med snuva som tros bero på pollenallergi ska stanna hemma eller inte. Det är olyckligt.

Vi kan vara örat mot marken. Ju längre in i pollensäsongen vi kommer och ju mer pollenhalterna i luften ökar, desto mer märker vi av oron från personer med pollenallergi kopplad till coronaläget.

Det är bra att Folkhälsomyndigheten i takt med att kunskapen om viruset ökar, tydliggör information om riskgrupper i sina råd och riktlinjer.

Astma- och Allergiförbundet vill bidra till att kommunikationen blir så bra och tydlig som möjligt och minska riskerna för oro och ryktesspridning.

Därför har vi framfört ett förslag till regeringen och Folkhälsomyndigheten om att inrätta ett särskilt coronaråd – en referensgrupp med patientorganisationer. Vi vet vad personer med astma och allergi frågar efter och oroar sig över samt hur myndigheternas information tolkas. Låt oss bidra. 


Maritha Sedvallsson, förbundsordförande Astma- och allergiförbundet
Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och allergiförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE