Debatt

Svensk glesbygd ska ersättas för vindkraft

S: Vi står upp för det kommunala inflytandet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokratisk klimatpolitik bygger på en förankring i hela landet. Och på vindkraft. Därför kommer vi driva på för fungerande och rättvisa lösningar för utbyggnaden av vindkraftverk, skriver Hanna Westerén och Isak From.
Socialdemokratisk klimatpolitik bygger på en förankring i hela landet. Och på vindkraft. Därför kommer vi driva på för fungerande och rättvisa lösningar för utbyggnaden av vindkraftverk, skriver Hanna Westerén och Isak From.

DEBATT

DEBATT. Frågan om vindkraft engagerar många, förutom Moderaterna som hellre pratar kärnkraft. För oss socialdemokrater och många andra är vindkraften däremot avgörande för klimatomställningen. Sveriges elproduktion ska på sikt bli hundra procent förnybar.

Men vindkraft är inte bara en fråga om klimatet utan också om jobb, delaktighet och utveckling i hela landet.

För lika avgörande för klimatomställningen är att den genomförs på ett socialt och regionalt hållbart sätt.

Vindkraften är störande att ha inpå knuten, den tar stora områden mark i anspråk, påverkar landskapsbilden och skapar ljuseffekter och buller. Den kan ha negativ påverkan på verksamheter som exempelvis naturturism, rennäring och skogsbruk.

Därför måste de kommuner – oftast glesbygd – som ställer upp med elproduktion till andra delar av landet – framför allt större orter – kompenseras på ett rimligt sätt.

I dag går ersättningen vid etablering av vindkraftverk till markägarna, som ofta inte ens bor i kommunen.

Därför behövs en översyn av den så kallade bygdepengen som kan betalas ut till berörda i de här fallen.

Vi socialdemokrater vet att stora samhällsförändringar som den vi är mitt uppe i är omöjliga utan lokal förankring och acceptans.

Nyligen presenterade regeringen en utredning som ska se över det så kallade kommunala vetot kring utbyggnad av vindkraftsanläggningar. Direkt uppstod en oro runt om i Sveriges landsbygdregioner. Kommer det lokala vetot slopas?

Oron har exploaterats av företrädare för Sverigedemokraterna som är ute och hetsar i frågan för att misstänkliggöra regeringen. Därför vill vi socialdemokrater vara glasklara kring att vi aldrig kommer släppa det kommunala inflytandet.

Utredningen görs för att det finns ett behov av att se över balansen i miljöprövningen av vindkraftsanläggningar. Det är inte bra att det saknas tydliga beslutskriterier och tidsgräns för kommuners beslut. Inte heller att kommunen kan ändra inställning i ett senare skede, efter till exempel en folkomröstning.

Vi måste få till en bättre förutsägbarhet och rättssäkerhet.  

Parallellt måste vi se till att vindkraften ger mer tillbaka till bygden där den byggs.

En stor del av jobben kopplade till vindkraftsutbyggnaden utförs i dag av utländska företag och arbetare. Så kan vi inte ha det.

Därför satsar vi på utbildning för att den kompetens som behövs i klimatomställningen ska finnas i Sverige. De jobb där det inte råder kompetensbrist ska reserveras för arbetslösa i Sverige, vilket är en anledning till att vi socialdemokrater vill göra om systemet för arbetskraftsinvandring i grunden.

För att skynda på klimatomställningen behöver vi också komma igång med utbyggnaden av havsbaserade vindkraftverk, vilka har en enorm potential och mindre negativ påverkan lokalt.

Mot oss har vi Moderaterna och de andra högerkonservativa partierna som satsar alla kort på den icke-förnybara kärnkraften.

Det gäller till exempel omställningen av industrin som vi socialdemokrater vill ska göras med förnybar el och Moderaterna på kärnkraft. Vi skiljer oss också i synen på hur hela landet ska kunna vara delaktiga i omställningen.

Det var till exempel bara nyligen Moderaterna omfamnade Klimatklivet och Industriklivet, vilka är centrala satsningar för hela Sverige ska kunna delta i klimatomställningen utifrån sina förutsättningar. De säger nej till flera jobbskapande satsningar på landsbygden såsom de på naturnära jobb.

Socialdemokratisk klimatpolitik bygger på en förankring i hela landet. Och på vindkraft. Därför kommer vi driva på för fungerande och rättvisa lösningar för utbyggnaden av vindkraftverk.


Hanna Westerén, klimatpolitisk talesperson, riksdagsledamot från Gotland (S)
Isak From, riksdagsledamot och distriktsordförande Socialdemokraterna Västerbotten


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Vindkraft

LÄS VIDARE

DEBATT Vindkraftlobbyn ska inte styra landsbygden

ÄMNEN I ARTIKELN

Vindkraft

Socialdemokraterna

Moderaterna

Klimathotet

Sverigedemokraterna

Kärnkraft

Elproduktion