Åklagare: Det räcker nu – vi har fått nog

Debattörerna: Utan oss är satsningar mot gängbrotten meningslösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skjutningar och gängkriminalitet förekommer i hela landet – men vi åklagare hinner inte längre med. Det behövs omedelbart en rejäl resursförstärkning så att vi blir betydligt fler åklagare, skriver åtta fackliga företrädare.
Skjutningar och gängkriminalitet förekommer i hela landet – men vi åklagare hinner inte längre med. Det behövs omedelbart en rejäl resursförstärkning så att vi blir betydligt fler åklagare, skriver åtta fackliga företrädare.

DEBATT. Vi åklagare har fått nog. Enligt Rikspolischefen Thornberg är situationen för polisen i nuläget mycket påfrestande och våldsutvecklingen är synnerligen allvarlig.

Detta påverkar i allra högsta grad även situationen för oss åklagare. 

Vi hinner inte längre med. Det kan inte fortsätta så här utan det behövs omedelbart en rejäl resursförstärkning så att vi totalt sett kan bli betydligt fler åklagare.

För varje år blir ärenden mer och mer komplicerade, arbetsbelastningen högre och högre och utrymmet för återhämtning mindre och mindre. Sedan en tid tillbaka lämnar alltför många erfarna, duktiga åklagare yrket då man inte orkar längre. Nu är gränsen nådd.

Vad gör en åklagare? En åklagare har tre arbetsuppgifter: leda förundersökningar, väcka åtal och processa i domstol. Utan åklagare blir inga personer anhållna, begärda häktade, åtalade eller dömda.

Utan åklagare blir inga brott uppklarade. Utan åklagare som har tid för sina ärenden är satsningar på polisen meningslösa.

Åklagare måste få förutsättningar för att utföra sitt kvalificerade och självständiga arbete. Brottsligheten med skjutningar och gängkriminalitet förekommer i hela landet. Enligt polisen finns särskilt utsatta områden i storstadsregionerna, men även i mindre orter som Växjö, Borås, Landskrona, Örebro och Södertälje.

Det innebär att det på dessa orter finns områden där det är en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, vilket försvårar möjligheten att utreda brott. Därutöver finns det utsatta områden i Eskilstuna, Norrköping, Halmstad, Västerås, Kristianstad, Jönköping och Trollhättan.

Den gränsöverskridande brottsligheten innebär omfattande internationella kontakter.

Åklagaren är en nyckelspelare i rättsprocessen och behöver därför få tid för att utföra sitt uppdrag. Tid för att hinna vara en aktiv förundersökningsledare och leda polisen i utredningsarbetet.

Åklagaren är dirigenten i rättsprocessen och den som ska besluta vilka brott som personen ska åtalas för, vilken bevisning som behövs, hur stämningsansökan ska vara utformad, som presenterar bevisningen i domstolen och håller sakframställan, håller förhör i domstol och pläderar avslutningsvis utifrån omständigheterna i ärendet och aktuell praxis.

Det är sällan en åklagare endast arbetar med ett ärende i taget utan har ofta ansvar för flera pågående förundersökningar. Det är inte ovanligt med 50 stycken och kan uppgå till 100-tals. Alla beslut fattar åklagare ensam i sitt eget namn med risk för tjänstefel och med ett krav på att vara objektiv.

Detta innebär även en utsatthet för hot och otillåten påverkan och har medfört att många åklagare har skyddad identitet vilket försvårar vardagen för åklagaren och dennes familj. I många ärende borde det inte minst av säkerhetsskäl vara fler åklagare, men det finns inte tillräckligt med åklagare för det. 

Dygnet runt finns det åklagare i tjänst utspridda över hela landet för att kunna fatta ingripande beslut som att anhålla en person eller begära en person häktad. Även jourverksamheten har blivit allt mer betungande och det är inte ovanligt att telefonen ringer konstant i flera timmar och att polisen får vänta i kö.

I vår digitaliserade tid när brottslingar har stora möjligheter att dölja sina spår krävs nya arbetsmetoder hos brottsbekämpande myndigheter såväl i inhämtning av bevisning som i senare hantering och analys. Bevisningens innehåll och omfattning ställer stora krav på åklagare.

Vi vill att åklagaryrket uppvärderas och att allmänheten förstår vilken oerhört svår och viktig roll åklagaren har och vilket ansvar som följer med åklagaryrket. 

Vi vill även att Åklagarmyndigheten får de resurser som behövs för att kunna behålla de åklagare vi har och anställa ytterligare åklagare.


Emma Berge, ordförande för Saco-S föreningen på Åklagarmyndigheten
Stina Sjöqvist, områdesombud Nord
Jerry Ramberg, områdesombud Mitt
Therese Johansson, områdesombud Bergslagen
Sara Malmhester, områdesombud Stockholm
Maria Rensfelt, områdesombud Öst
Jonas Martinsson, områdesombud Väst
Helena Lundström, områdesombud Syd


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE