Debatt

13 iva-ambulanser är fler och bättre än en

Replik från regionstyret om akutvården i Skåne

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är tråkigt att S väljer att så misstro om ambulansverksamheten i Skåne. Sanningen är ju att vi står inför en stor kvalitetshöjning där i princip en iva-utrustad ambulans blir hela 13 stycken. Replik från alliansstyret i Skåne.

Det är tråkigt att S väljer att så misstro om ambulansverksamheten i Skåne. Sanningen är ju att vi står inför en stor kvalitetshöjning där i princip en iva-utrustad ambulans blir hela 13 stycken. Replik från alliansstyret i Skåne.

Foto: TT

DEBATT

REPLIK. Två skånska socialdemokrater, Carina Svensson och Carina Dilton, för i en artikel fram uppfattningen att alliansstyret i Skåne skulle lägga ner Skånes enda iva-ambulans.

De är inte riktigt så propagandistiska som en del andra s-debattörer, men det är tråkigt att de väljer att så misstro om ambulansverksamheten i Skåne.

Sanningen är ju att vi står inför en stor kvalitetshöjning där i princip en iva-utrustad ambulans blir hela 13 stycken!

Deras oro handlar om vad som händer när den tidigare upphandlade iva-ambulansens ansvar nu tas över i egen regi. Det är bra att de visar det förtroendet för upphandlad vård, det gör inte alltid socialdemokratiska sjukvårdspolitiker. Men än mer ovanligt är att s-politiker misstror regionens förmåga att vara lika bra.

Den privata entreprenören har gjort ett bra jobb, men nu tar regionen ett steg till.

I dag sker cirka 250 transporter per år av svårt sjuka mellan de skånska sjukhusen. 150 har skett med vanlig ambulans med ambulanssjuksköterska, men 100 transporter har skett med denna enda iva-utrustade ambulans med anestesisjuksköterska.

Den är stationerad i Lund, har en inställelsetid på två timmar plus själva transporttiden.

Nu har regionen införskaffat till att börja med 13 multifunktionsambulanser, som är större och tillåter fler passagerare. Successivt ersätter sådana alla tidigare ambulanser. Till skillnad från alla tidigare ambulanser så är den utformad så att vård kan ges med personal med bälte på vilket ökar säkerheten.

Ambulanserna finns i hela Skåne och har betydligt lägre inställelsetid. Den större ambulansen har tagits över av regionen och finns i reserv för extra utrymmeskrävande transporter. Men multifunktionsambulanserna klarar det mesta: till exempel 300 kilos lastkapacitet.

Inställelsetiderna kommer att kunna kapas en hel del.

Skillnaden är anestesibemanningen. Den kommer, när det behövs behöva fyllas av avlämnande enhet. Det kan i dag ses som en belastning, inte minst för de mindre sjukhusen. Men den avlämnande enheten har även i dag det medicinska ansvaret till patienten kommit fram dit han skall.

Det är därför bemanningen på iva-avdelningarna som bör anpassas så att detta uppdrag ryms. I sammanhanget ska sägas att det framförts oro för att dagens anestesisjuksköterskor knutna till iva-ambulansen utfört för få uppdrag (4-6 om året) så att det varit svårt att upprätthålla vanan.

Ambulansverksamheten i Skåne utvecklas efter hand. Vi har sett hur man kan påbörja behandling och diagnostik redan när ambulanser kommer fram på ett akutuppdrag. Med de nya ambulanserna kan man ner riskfritt flytta patienter mellan de skånska sjukhusen för att ge bästa möjliga vård.

Oppositionen har en uppgift att vara en nagel i ögat på de styrande. Här skäller de emellertid under fel träd. Skåne tar inte bort den tidigare iva-ambulansen, Skåne får i stället 13 stycken.


Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande (M)
Gilbert Tribo, regionråd och gruppledare (L)
Annette Linander, regionråd och gruppledare (C)
Per Einarsson, regionråd och gruppledare (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Malmö

LÄS VIDARE

DEBATT Ni måste rädda Skånes enda iva-ambulans

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Vård & omsorg

Sjukvård

Lund

Skåne

Covid-19