Bara det som strider mot lagen ska tas bort

Slutreplik från Sverigedemokraterna om yttrandefrihet på nätet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utgångspunkten är att enbart innehåll som strider mot svensk lag ska tas bort från nätet. Kränkande tillmälen och falsk information ska bemötas med öppen debatt, skriver Aron Emilsson, Jessica Stegrud och Matheus Enholm.
Utgångspunkten är att enbart innehåll som strider mot svensk lag ska tas bort från nätet. Kränkande tillmälen och falsk information ska bemötas med öppen debatt, skriver Aron Emilsson, Jessica Stegrud och Matheus Enholm.

SLUTREPLIK. Vi utgår från yttrandefrihetsperspektivet, detta gör vi eftersom vi tydligt kunnat se konsekvenserna i det svenska samhället av ett begränsat debattklimat. Sociala medier har stärkt enskildas möjligheter att debattera åsikter av olika slag, en utveckling vi vill värna om.

Utgångspunkten är att enbart innehåll som strider mot svensk lag ska tas bort. I detta avseende är internet precis som den verkliga världen.

Vi vill att fler ska få komma till tals och att fler ska få ge uttryck för sina åsikter. Kränkande tillmälen (som ej faller inom ramen för rådande lagstiftning) och falsk information ska bemötas med öppen debatt.

Diskussionen om algoritmer behöver fördjupas framöver, på flera plan och ur olika aspekter. Diskussionen förenklas snarare än förhindras av att vi som samhälle börjar bilda oss en uppfattning om hur vi ser på den moderna informationsinfrastrukturen.

Naturligtvis måste vi alla bekämpa hat, hot och desinformation, men det måste ske i samklang med yttrandefriheten.

Vi behöver gemensamt åstadkomma en medieetik på de här plattformarna där näthat och mobbing förhindras och motarbetas, dock utan att plattformarna kan ha användarvillkor som ger de rätt att ta bort saker godtyckligt.

Det tog lång tid att få nuvarande tryck- och yttrandefrihetsförordningar på plats. Nu måste debatten föras om yttrandefrihetsförhållanden på sociala medier, tillsammans med en diskussion om vett och etikett.

Den självklara utgångspunkten är att tekniken skall anpassas efter svenska yttrandefrihetsrättsliga principer – inte tvärtom. Och att spelreglerna ska vara tydliga och lika för alla.

Vi har ofta misstänkliggjorts för att vi vågar ta ställning och debattera samhällets svåra frågor, precis som Vetter gör i sin replik, inte oväntat när han arbetar på Centerpartiets tankesmedja.

Vi tror som sagt att det fria samtalet leder till de bästa lösningarna för vårt samhälle och det har möjliggjort att vi kunnat gå före i många frågor. Nu slår vi vakt om den fria debatten, genom att ta debatten om förutsättningarna för den fria debatten.  


Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Jessica Stegrud, Europaparlamentariker (SD)
Matheus Enholm, riksdagsledamot konstitutionsutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE