Debatt

Lööf, du låter som en klimatpopulist

Isabella Lövin: Ingen forskning visar att fler flygresor är bra för miljön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att ta flyget så mycket som vi gör i Sverige är inte hållbart. Även om vi byter ut allt fossilt bränsle till biobränsle är vi inte i närheten av så energieffektiva som klimatet kräver och forskningen visar, skriver debattören.
Att ta flyget så mycket som vi gör i Sverige är inte hållbart. Även om vi byter ut allt fossilt bränsle till biobränsle är vi inte i närheten av så energieffektiva som klimatet kräver och forskningen visar, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Flygets klimatpåverkan debatteras intensivt just nu och Annie Lööf intervjuades under måndagen i Svenska Dagbladet där hon ger sin syn på frågan. Hennes budskap är att både hon själv och väljarna ska fortsätta flyga som i dag, och till och med ännu mer i framtiden.

Det är mycket anmärkningsvärt och går helt på tvärs med fakta och kan inte tolkas som något annat än ren klimatpopulism.

Fakta är att svenska flygutsläpp har ökat med över 70 procent sedan 1990 och står nu för lika stora utsläpp som hela biltrafiken, eller motsvarande cirka 1,1 ton utsläpp per person och år. Ska vi klara de globala klimatmålen så behöver svenskarnas utsläpp ner på en nivå som ligger mellan 1-2 ton per person och år, från alla aktiviteter och all konsumtion.

Vill vi alltså fortsätta flyga som i dag, motsvarande en tur och returresa Stockholm-Lissabon per person och år, kommer vi alltså inte kunna göra någon annan aktivitet som orsakar utsläpp än just den resan på ett år; om vi ska klara våra klimatmål vill säga.

Men Annie Lööf verkar tycka den forskningen är obekväm och säger att teknikutveckling och mer förnybart bränsle kommer göra att vi kan öka flygandet. Att öka det förnybara flygbränslet är visserligen en viktig åtgärd, men forskare har redan tydligt visat att det inte räcker. Det beror på att även biobränslen har utsläpp vid produktion, och att flyget orsakar betydande så kallade höghöjdseffekter som inte minskas av biobränslen.

Om flyget fortsätter öka i samma takt som i dag, ger hundra procent biobränslen i flygtankarna till 2030 ingen minskning av flygets klimateffekt över huvud taget, jämfört med i dag. Däremot, det enda styrmedel vi i dag har för att dämpa efterfrågan på flyg, flygskatten, vill Lööf ta bort.

Så antingen leker Lööf med tanken att vi ska strunta i våra klimatmål på framtida generationers bekostnad. Eller så tänker hon att det även fortsättningsvis bara ska vara vi i den rika delen av världen som ska kunna flyga, medan miljarder människor i utvecklingsländer även i fortsättningen ska stanna på marken.

Uppseendeväckande nog vill Annie Lööf inte heller lita på forskningen när det gäller köttets klimatpåverkan, även om hon inte går lika långt som de ledande centerpartister som förra veckan påstod att ”så kallade klimatforskare” överdriver köttets klimatpåverkan.

Att vi behöver minska köttkonsumtionen är ingen radikal syn, det är vetenskapligt förankrat sedan lång tid.

Jordbruksverket konstaterar på sin hemsida att ”Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver därför vår konsumtion av kött minska om det också ska finnas något utrymme för de utsläpp som våra andra behov ger upphov till.”

Visst är det stor skillnad på kött och kött. Kött producerat i Sverige har generellt sett mindre miljö- och klimatpåverkan än importerat kött. Men den svenska köttkonsumtionen som ökat med mer än 40 procent de senaste 25 åren, är ohållbar oavsett.

Om alla människor på jorden skulle äta som vi, det vill säga närmare 90 kilo kött per person och år, skulle klimatmålen aldrig klaras. Att öka den vegetariska kosten är därför helt nödvändigt. Ett faktum som aldrig så mycket teknikoptimism, som Annie Lööf hänvisar till, kan ändra på.

Vi har i Sverige en ny klimatlag och vi har tydliga klimatmål i Parisavtalet. Vi har också mycket kunskap om vad som krävs för att nå målen. Det är väldigt oroande när politiker som Annie Lööf duckar för det politiska ansvar som krävs för att vi ska klara klimatkrisen.


Isabella Lövin


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Annie Lööf

LÄS VIDARE

DEBATT. Har du koll – är din tjänsteresa schyst?

ÄMNEN I ARTIKELN

Annie Lööf

Biobränslen

Klimathotet

Isabella Lövin