Vi drar in partistödet till Socialdemokraterna

Kommunal: De tre miljoner kronorna gör mer nytta hos oss

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som ett led i vårt arbete för att bli en mer modern och medlemsnära fackförening väljer vi att avsluta det finansiella stöd som Kommunal ger till Socialdemokraterna, skriver Tobias Baudin.
Som ett led i vårt arbete för att bli en mer modern och medlemsnära fackförening väljer vi att avsluta det finansiella stöd som Kommunal ger till Socialdemokraterna, skriver Tobias Baudin.

DEBATT. Sedan lång tid tillbaka har Kommunal en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Det ska vi fortsätta att ha.

Men som ett led i vårt arbete för att bli en mer modern och medlemsnära fackförening väljer vi att avsluta det finansiella stöd som Kommunal ger till Socialdemokraterna.

Vi är nämligen övertygade om att det är så vi bäst bygger en facklig-politisk samverkan som gynnar medlemmarna i Kommunal. Det handlar om tre miljoner kronor per år som kommer göra mer nytta när vi själva fattar beslut om vilka satsningar och verksamheter som ska finansieras.

Ta valrörelsen som exempel. Kommunals rosa valbussar rullade i hela landet och besökte arbetsplatser från Haparanda i norr till Ystad i söder. Vår ringkampanj gjorde succé. Vi genomförde 270 000 samtal och fick chansen att diskutera politiska frågor som verkligen påverkar och berör, utan att komma med pekpinnar och krav.

Trots det, eller kanske just därför, röstade 50 procent av medlemmarna på Socialdemokraterna. Inte ens 10 procent av medlemmarna valde att rösta på Sverigedemokraterna som pekat ut kvinnorna i Kommunal som en särskilt viktig målgrupp.

Jag kan också konstatera att antalet förtroendevalda socialdemokrater med bakgrund i Kommunal ökade i beslutande församlingar i kommuner, landsting och regioner. Deras kunskap och erfarenheter har stor betydelse i politiken och den samhällspolitiska debatten. Det är klart som korvspad att Kommunals perspektiv behövs.

En central framgångsfaktor i valrörelsen var just att Kommunal, precis som annars, drev medlemsnära och kärnfackliga krav: Investeringar i välfärden och trygga jobb för medlemmarna.

Mot bakgrund av Kommunals pågående förändringsresa och med 2018 års valrörelse färsk i minne är jag övertygad om att pengarna kommer till bättre användning om de stannar i Kommunal.

Medlemmarna och de förtroendevalda har fingertoppskänsla i välfärdsfrågorna, vet hur arbetsmarknaden fungerar och är bäst på att ta de politiska diskussionerna på jobbet.

Hur många fler arbetsbesök, utbildningssatsningar och kampanjer kommer vi inte kunna göra? Hur många fler bussar kommer inte kunna rulla i nästa val? Hur många fler facklig-politiska aktiviteter kan se dagens ljus? Och hur många helt nya metoder och idéer kan växa fram?

Svaren på dessa frågor tror jag finns inom den egna organisationen. Hos medlemmar och förtroendevalda som dagligen engagerar sig för bättre arbetsvillkor, högre löner och ökad jämlikhet.

Kommunals samverkan med Socialdemokraterna kommer att leva vidare om än under nya former och förutsättningar. Den som eventuellt tror att beslutet fattats i affekt utifrån den senaste tidens turer i politiken misstar sig.

Att påverka samhällsutvecklingen har varit en viktig del av den svenska fackföreningsrörelsen i över hundra år och kommer så fortsätta att vara. Men i takt med att tiderna förändras, förändras också Kommunal.

Det är en rolig uppgift såväl som ett tungt ansvar som vilar på våra axlar att säkerställa att detta sker på bästa tänkbara sätt.

De tre miljoner kronor som stödet uppgått till kommer från och med år 2020 att investeras och användas för särskilda ändamål som stärker medlemmarna. Så jobbar en modern fackförening. Så jobbar Kommunal.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE