Vi ska sätta stopp för SD:s inflytande

Centerpartiet: Sverigedemokraternas inskränkta syn på samhället ska inte få mer utrymme

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-02-02

Våra huvudmotståndare i valet är S och SD, skriver Annie Lööf och Michael Arthursson.

DEBATT. Sverige står i grunden starkt. Vårt gemensamma välstånd växer. Vi har många duktiga småföretagare som varje dag skapar nya jobb.

Men svenska folket kan nu se tillbaka på snart fyra år av bristande politiskt ledarskap. Många upplever att utvecklingen på flera områden går åt fel håll.

Oron för att bli utsatt för våld eller annan kriminalitet ökar. Trots en internationell högkonjunktur ökar klyvningen mellan människor i Sverige. Jobbintegrationen fungerar inte. Klimatutsläppen ökar. Både otryggheten och vårdköerna växer.

I helgen kommer Centerpartiet presentera vår valplattform inför höstens val. I den kommer vi beskriva hur vi vill vända denna befogade rädsla och oro till hopp och framtidstro. Sverige behöver ett nytt politiskt ledarskap. Sverige behöver ansvarstagande, handlingskraft och en reformagenda baserad på tydliga värderingar.

Valet 2018 kommer att bli ett tydligt värderingsval. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle.

Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande, samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken.

Dessa värden har vi under ett antal år tagit för självklara, både i Sverige och i andra länder. Men nu ser vi värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter.

Det bristande ledarskapet från den S-ledda regeringen skapar flera problem. Den ökande klyvningen av Sverige, med allt fler som hamnar utanför, riskerar att skapa en ny permanent underklass. Detta är en illavarslande grogrund för en växande social oro som hänger ihop med större otrygghet.

Det drabbar många enskilda människor hårt, samtidigt som Sverigedemokraterna och andra populistiska krafter använder detta för att sprida misstro och motsättningar mellan människor.

Centerpartiets uppgift detta valår är därför flerdubbel. Vi kommer visa att det finns ett tydligt alternativ till den passiva och tillbakablickande politik som bedrivs under Socialdemokraternas ledning.

Det finns alla möjligheter att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad, låta fler få sitt första jobb, korta väntetider och köer till vården och skapa mer trygghet i städer, förorter och på mindre orter.

Samtidigt kommer vi att ta en glasklar debatt med de krafter som vill att Sverige ska slå in på misstrons och slutenhetens väg. Den inskränkta syn på människor och samhälle som Sverigedemokraterna företräder ska inte ges mera utrymme. Medmänsklighet och en ordnad trygghet står inte i motsättning till varandra, tvärtom är de varandras förutsättning.

Centerpartiets färdriktning vägleds av en stark reformagenda för att utveckla hela Sverige. Vi går till val på att skapa en inkluderande arbetsmarknad där fler jobb kan växa fram i småföretagen, skapa trygghet i hela landet, korta vårdköerna och minska klimatutsläppen. Vi har erfarenheten och förmågan att omsätta våra idéer och förslag till påtagliga resultat.

Sverige behöver hopp, framtidstro och optimism. Centerpartiet ser de problem vi står inför men drabbas inte av hopplöshet. Vi är övertygade om att Sverige kan bli starkare, tryggare och öppnare med goda liberala lösningar. Vi har stor erfarenhet av att regera, att ta ansvar och att visa handlingskraft för att uppnå tydliga resultat som gör livet bättre för människor i vardagen.

Centerpartiets huvudmotståndare i valet är S och SD. En röst på Centerpartiet är en röst för att byta ut den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är också en röst för att säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur Sverige styrs.

Du som röstar har chans att ge Sverige ett nytt ledarskap i september.


Annie Lööf
Michael Arthursson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.