Norge avvisar förhandslöften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den norska regeringens beslut om val av stridsflygplan blev offentliggjort väldigt kort efter att det fattades. Det gavs inga löften på förhand till någon av kandidaterna innan beslutet.

Det norska försvarsdepartementet genomförde en omfattande utvärdering av anbuden från de två kandidaterna svenska JAS gripen NS och det amerikanska F-35 under våren, sommaren och hösten 2008. F-35 visade sig till slut vara det bästa alternativet för Norge.

Den norska regeringens och Stortingets val av F-35 bygger på entydiga professionella slutsatser.

Det är särkilt inom områdena sensorkapacitet, möjligheterna att förbli oupptäckt och elektronisk krigföring som F-35 anses vara bättre än Gripen NG. Gripen NG tillfredställer inte Norges framtida behov av stridsflygkapacitet och kunde därför inte väljas.

Processen runt valet av framtidens stridsflygsleverantör var grundlig. Alla formella aspekter kring denna process togs i beaktning, och valet baserades på klara kriterier som kommunicerades till leverantörerna på förhand. Extern kvalitetssäkrare ställde sig bakom expertisens rekommendationer och drog slutsatsen att processen blev genomförd på ett professionellt och etiskt försvarbart sätt.

I dialogen med leverantörerna var bägge tydliga med att de uppfattade processen som öppen och ordentlig.

Jag tycker det är trist att det nu spekuleras i att norska myndigheter fört Sverige bakom ljuset i denna process. Våra två länder har ett nära och gott samarbete, inte minst inom försvarssektorn, både bilateralt, genom det nordiska försvarssamarbetet och vårt samarbete i Afghanistan. Det får inte råda några tvivel om de väldigt goda relationerna mellan våra två länder.

Grete Faremo
Norges försvarsminister

Översättning: Martin Aagård

Publisert: