ÅSIKT

Säpo: Guillou är djupt okunnig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Säpochefen: Att anklaga någon att vara "amerikansk agent" är ingen bagatell

Jan Guillou har i en kolumn i Aftonbladet den 6 december uttalat sig om såväl svenska myndigheters underrättelsesamarbete med utländska myndigheter som Säkerhetspolisens medarbetare. Jan Guillou fastslår i en raljerande ton och med synbar säkerhet vad som förekommer och inte förekommer, vad som är lagligt och inte lagligt samt vad som är hemligt och inte hemligt.

Vad Jan Guillou framför i sin kolumn är antingen resultatet av en djup okunnighet om hur den svenska säkerhetstjänsten arbetar eller helt enkelt framfört mot bättre vetande.

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att samarbeta med andra länder.

Samarbetet ska genomföras i den utsträckning det behövs för Säkerhetspolisens verksamhet. Så ser uppdraget från statsmakterna ut och framgår tydligt i vår helt offentliga instruktion - ett uppdrag som vi utför med ett stort ansvarstagande. Exakt hur samarbetet ser ut kan vi inte berätta, eftersom sekretessbestämmelser som fastslagits av samma statsmakter ställer hinder i vägen. Att ett sådant samarbete förekommer är emellertid sannerligen ingen hemlighet.

Vad Jan Guillou i sin kolumn menar med att ”utbyte av underrättelsematerial som är reglerat i avtal” är lagligt och att man utanför sådana avtal omöjligen kan skilja på ”brottsligt spioneri och laglig underrättelseverksamhet” framstår som helt obegripligt. Vårt internationella samarbete har självfallet både ett lagligt stöd och en förankring hos statsmakterna.

Att anklaga en medarbetare vid Säkerhetspolisen – en medarbetare som lojalt utför det uppdrag som vi fått av statsmakterna – för att vara ”amerikansk agent” är ingen bagatell. Säkerhetspolisen har i uppdrag att bekämpa olovlig underrättelseverksamhet och det uppdraget tar vi på största allvar. Är Jan Guillou seriös i sitt påstående förutsätter jag att han lägger fram stöd för det. Om det var menat som en lustighet var det ett grovt övertramp mot både den enskilda medarbetaren och hela vår organisation. Konsekvenserna för den enskilde medarbetaren kan bli större än vad en kolumnist i skrivande stund kan överblicka.

Anders Danielsson
Chef för Säkerhetspolisen

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle