Debatt

Överge inte drömmen om fred i Mellanöstern

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Mona Sahlin och Lena Hjelm-Wallén om utvecklingen i Israel-Palestina-konflikten

De senaste dagarna har varit svarta när det gäller fredsprocessen i Mellanöstern. En förutsättning för meningsfulla fredsförhandlingar är att internationell rätt följs under förhandlingarna. De israeliska bosättningarna, där en halv miljon israeler nu bor och som upptar 42 procent av den palestinska ytan, är ett brott mot folkrätten. Det har både EU och FN slagit fast ett antal gånger. Palestinierna krävde att byggandet av bosättningar ska frysas för att man ska förhandla, något som Israel tillfälligtvis gick med på. Men sedan slutet av september påbörjades byggandet igen i aggressiv takt. USA föreslog en ny frysning i 90 dagar, för att få igång förhandlingarna om två stater igen. Men nu har Israel slagit igen dörren, sagt nej och allvarligt skadat relationen med USA.

På båda sidor av Atlanten har nuvarande och före detta politiska ledare gått samman för att bidra till att fredsförhandlingarna fortsätter för att nå en lösning på Israel-Palestina-konflikten. I den europeiska delen av den så kallade Eminent Persons Group ingår förutom vi båda till exempel Hubert Védrine, Chris Patten Javier Solana, Romano Prodi, Mary Robinson och Lionel Jospin.

För ett år sedan, under det svenska ordförandeskapet, antog EU:s utrikesministrar en resolution om fredsprocessen i Mellanöstern. Det var ett mycket bra dokument, med klara ställningstaganden: bosättningar och byggandet av muren på ockuperad mark strider mot folkrätten, Östra Jerusalem ska bli huvudstad i ett framtida Palestina, Israels säkerhet måste säkras och Gaza måste öppnas.

Men situationen är nu så allvarlig att EU:s utrikesministerråd måste ta på sig en mer aktiv roll när de träffas på måndag 13 december. Carl Bildt bör ta ledningen för att upprepa att EU står bakom resolutionen från förra året och följa upp resolutionen med verkliga åtgärder. Vi i Eminent Persons Group har i brev till samtliga EU:s statschefer och utrikesministrar samt EU:s ledare föreslagit konkreta åtgärder med utgångspunkt i förra årets resolution. Det är vår förhoppning att den svenska regeringen fortsätter att vara pådrivande i denna fråga,.

Vi är beredda att ge allt stöd vi kan genom våra respektive kanaler. Målet om en varaktig fred mellan Israel och Palestina får inte överges på grund av tillfälliga om än mycket allvarliga bakslag.

Mona Sahlin
Partiordförande för Socialdemokraterna

Lena Hjelm-Wallén
Tidigare utrikesminister

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt